W dniach 19-21 kwietnia 2018 r. w klasztorze franciszkanów i w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie odbyło się spotkanie wychowawców FEMO.

Uczestniczyło w nim kilkunastu braci z różnych jurysdykcji Federacji Europy Środkowej i Wschodniej (FEMO), którzy są odpowiedzialni za formację początkową i ustawiczną. Wychowawcom towarzyszył asystent generalny FEMO fr. Jacek CIUPIŃSKI.
Spotkanie było sposobnością do wzajemnego poznania się oraz zaprezentowania aktualnej sytuacji formacyjnej w poszczególnych domach formacyjnych.
Na spotkaniu zaznaczono, że jest już kilka wspólnych inicjatyw formacyjnych, które od lat realizują franciszkańskie prowincje zakonne w Polsce.
Uczestnicy wysłuchali wykładu dotyczącego problematyki ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą, który przygotował fr. Piotr HRECIŃSKI. Z kolei gwardian klasztoru w Krakowie fr. Piotr BIELENIN zapoznał wychowawców z historią bazyliki św. Franciszka i dziejami klasztoru.

Fr. Piotr STANISŁAWCZYK, sekretarz ds. formacji FEMO