W dniach 19 listopada – 2 grudnia 2022 r., po spędzeniu 15 dni w Amazonii, dotarłem do Bogoty w Kolumbii, gdzie w uroczystość Chrystusa Króla mogłem przewodniczyć Mszy św. i wygłosić homilię w kościele parafialnym w San Luis. Na zaproszenie proboszcza fr. Fabián Esteban ARRIETA BOTERO podzieliłem się z ludem Bożym różnymi wysiłkami w Zakonie podejmowanymi w dziedzinie sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia (GIPC).

Pobyt w klasztorze Niepokalanego Poczęcia w Bogocie dał mi możliwość przeprowadzenia kilku braterskich rozmów na temat sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia z braćmi studentami, a także odprawienia Mszy św. z homilią.
Kilka dni w Corozal stworzyło okazję do spotkania się z fr. Leonardo José RÍOS MADERA, delegatem kustodii ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia. Zorganizował on spotkanie z grupą dorosłej młodzieży w kościele parafialnym św. Klary z Asyżu. Młodzi są zaangażowani w kilka nowych projektów, w tym:
– ewentualna instalacja paneli słonecznych,
– projekt „Nici Miłości”: mikroprzedsiębiorstwo, które szkoli kobiety w zakresie produkcji odzieży, tworząc w ten sposób nowe miejsca pracy dla ubogich rodzin z regionu,
– „pokaz mody Laudato si’” dla dzieci, gdzie prezentowane są ubrania dla dziewczynek wykonane z butelek plastikowych i ubrania dla chłopców wykonane z nakrętek od butelek plastikowych.

Wspomniana grupa dorosłej młodzieży korzysta z franciszkańskiej katechezy, podczas której omawiane są zagadnienia sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia. Katechezę zainicjowano kilka lat temu jako wspólny projekt dla obu Ameryk i jest on kontynuowany przez dwie federacje: Federación América Latina Conventuales (FALC) i Conventual Franciscan Federation (CFF).
W pierwszą niedzielę Adwentu mogłem nieco pomóc miejscowym braciom, odprawiając Mszę św. i odwiedzając mieszkańców parafii św. Klary i kilku należących do niej kaplic peryferyjnych. Był też czas na pracę z braćmi nad przyszłymi projektami sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia dla Zakonu.
Pod koniec wizyty poprowadziłem spotkanie dla braci z kustodii, by w ramach formacji ustawicznej przybliżyć kwestie sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia. Odbyło się ono w sanktuarium św. María Bernarda BÜTLER w Cartagena. Święta była założycielką kapucyńskiego zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi Wspomożycielki. Pamiętne są jej słowa skierowane do sióstr: „Otwórzcie wasze domy, aby pomóc ubogim i zepchniętym na margines. Dawajcie pierwszeństwo opiece nad biednymi przed wszystkimi innymi zajęciami”.

Fr. Michael J. LASKY