W dniach 10-15 stycznia 2019 roku delegat generalny de. Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia (GPIC) udał się do Agone Amenfi we wschodnim rejonie Ghany, by osobiście oszacować skalę zniszczeń środowiska, spowodowanych kopalnią złota potocznie zwaną galamsey.

Delegatowi, fr. Joseph BLAY, towarzyszyła młodzież z parafii, by pokazać mu rzeki, bagna i lasy niemal całkowicie zniszczone przez kopalnię.
Najsmutniejsza w tym wszystkim jest bieda, której doświadcza miejscowa ludność; bieda, która się pogłębia i doskwiera coraz bardziej: ludzie piją wodę zanieczyszczoną błotem i rtęcią wytwarzanymi przez kopalnię, ponieważ brakuje im pieniędzy na zakup wody butelkowanej. Podczas rozmów z mieszkańcami wyszło na jaw, że wielu z nich cierpi na choroby spowodowane zanieczyszczoną wodą.
W czasie tych pięciu dni delegat generalny spotkał się z tamtejszą „Queen Mather”, by ocenić jak można wspomóc młodzież w ratowaniu środowiska. Dzięki pomocy miejscowego proboszcza fr. BLAY spotkał się z około setką młodych ludzi zaangażowanych w galamsey, by zastanowić się jak zapobiec katastrofie. Trzecia grupa, z którą spotkał się delegat, złożona była wyłącznie z kobiet. Odgrywają one bardzo istotną rolę w tutejszych rodzinach i mogą zniechęcić mężów i synów do zatrudniania się w kopalni.
W czasie niedzielnej Eucharystii, 13 stycznia, delegat podkreślał, że Bóg stworzył świat tylko jeden raz; i dlatego nie powinniśmy rujnować darów, które Stwórca nam dał: rzek, strumieni, jezior, lasów…

Fr. Joseph BLAY, delegat generalny GPIC