W dniach od 16 do 20 października 2918 roku delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia (GPIC) i sekretarz generalny ds. animacji misyjnej (SGAM) przeprowadzili animację misyjną w Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Japonii.

Animacja odbyła się w dwóch wspólnotach (Nagasaki i Tokio). To dwa miejsca pełne ciszy i skupienia, których atmosfera ułatwiała wsłuchiwanie się w słowo Boże i słuchanie współbraci, w klimacie głębokiej wspólnoty.
Fr. Joseph BLAY (GPIC) i fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI (SGAM) przeprowadzili dwa spotkania wspólnotowe, w których uczestniczyło około 15 zakonników z prowincji. Animacja była skoncentrowana na kwestiach związanych z duchowością misyjną, adhortacją apostolską „Evangelii gaudium”, encykliką papieską „Laudato Si”, listem Ministra generalnego fr. Marco TASCA „Jednoczyć się w misji”, sytuacją misyjną Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych oraz tematami z zakresu sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia.
Nie zabrakło chwil wspólnego dzielenia się doświadczeniem duszpasterskim z Peru, w nawiązaniu do życia, męczeństwa i beatyfikacji naszych współbraci fr. Michała TOMASZKA i fr. Zbigniewa STRZAŁKOWSKIEGO.
Ostatniego dnia uczestnicy spotkali się na Eucharystii, aby polecić Bogu wszystkie wspólnoty misyjne Zakonu.

Fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI, sekretarz generalny SGAM