W dniach 25-26 kwietnia 2022 r. w klasztorze Ducha Świętego w Zagrzebiu odbyła się druga część kapituły prowincjalnej zwyczajnej prowincji św. Hieronima w Chorwacji.

Głównym zadaniem drugiej części kapituły prowincjalnej, jak przewiduje Dyrektorium kapituł prowincjalnych, jest przyjęcie czteroletniego planu prowincjalnego, wybór gwardianów i wychowawców, a także powierzenie tych obowiązków, których prawo nadania przysługuje kapitule.
Czteroletni plan prowincjalny określa przyszłe priorytety, wyznacza cele, poszukuje środków i przekierowuje siły. Wytyczne, które zarząd prowincji i wszyscy bracia będą starali się realizować w najbliższych czterech latach, zostały ustalone na podstawie sprawozdań różnych komisji podczas pierwszej części kapituły oraz na podstawie Instrumentum laboris, przygotowanego przez definitorium prowincjalne i uwzględniającego różne dokumenty i wskazania Zakonu.
26 kwietnia wybrano nowych gwardianów, wychowawców, dyrektora domu św. Antoniego w Zagrzebiu (obejmuje działalność charytatywną prowincji: stołówkę, dom studencki i czasopismo Veritas) oraz redaktora naczelnego czasopisma Veritas.
Nowi gwardiani: fr. Vitomir GLAVAŠ – klasztor w Cres, fr. Đuro HONTIĆ – klasztor w Pula, fr. Josip IVANOVIĆ – klasztor w Szybeniku, fr. Martin JAKOVIĆ – klasztor w Splicie, fr. Pero KELAVA – klasztor w Vis, fr. Josip BLAŽEVIĆ – klasztor w Vinkovci, fr. Ivan BRADARIĆ – klasztor w Sisak, fr. Martin DRETVIĆ – klasztor w Novi Marof, fr. Zdravko TUBA – klasztor w Molve, fr. Josip PETONJIĆ – klasztor w Zagrzebiu.
Nowi wychowawcy: fr. Stjepan BRČINA – magister postnowicjuszy, fr. Josip PETONJIĆ – magister postulantów, fr. Zvonimir PERVAN – magister prepostulantów.
Dyrektorem domu św. Antoniego i redaktorem naczelnym czasopisma Veritas został mianowany fr. Vladimir VIDOVIĆ.

Fr. Zlatko VLAHEK, sekretarz prowincji