W klasztorze Ducha Świętego w Zagrzebiu odbyła się w dniach 14-18 lutego 2022 r. kapituła prowincjalna zwyczajna prowincji św. Hieronima w Chorwacji.

Kapituła rozpoczęła się Mszą św. i modlitwą do Ducha Świętego, podczas której polecono opiece Bożej wszystkich braci kapitulnych i całą prowincję. Liturgii przewodniczył minister generalny fr. Carlos A. TROVARELLI, który jednocześnie przewodniczył obradom kapitulnym.
16 lutego rozpoczął swoją posługę nowy minister prowincjalny fr. Miljenko HONTIĆ, który został wybrany w głosowaniu listownym 2 lutego 2022 r. (dotychczas był on gwardianem klasztoru św. Antoniego z Padwy w Vinkovci). Podczas południowej modlitwy brewiarzowej w kaplicy Ducha Świętego fr. HONTIĆ złożył wyznanie wiary przed ministrem generalnym, a obecni współbracia przyrzekli mu posłuszeństwo i szacunek. Następnie w kościele św. Antoniego Padewskiego była sprawowana uroczysta Msza św., której przewodniczył nowy minister prowincjalny. Na początku wyraził on łączność ze wszystkimi ojcami kapitulnymi, postulantami i seminarzystami. We Mszy św. uczestniczyło wielu wiernych, zwłaszcza należących do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Rycerstwa Niepokalanej i Młodzieży Franciszkańskiej, którzy przybyli, aby wyrazić swoją radość w tej tak ważnej chwili i modlić się o dobry przebieg kapituły, o czym wcześniej zostali dobrze poinformowani przez sekretariat kapituły.
Obrady odbywały się w braterskiej atmosferze, z dużą szczerością i wyszczególnieniem wyzwań, celów i słabości prowincji, nad czym trzeba będzie jeszcze sporo popracować. Wielu ojców kapitulnych podzieliło się doświadczeniem codziennego życia braterskiego, sprawami duszpasterskimi i osobistymi zmaganiami. Minister generalny zachęcił wszystkich braci do poczucia odpowiedzialność za dobro prowincji.
W ostatnim dniu obrad dokonano wyboru definitorium prowincjalnego w następującym składzie: fr. Martin JAKOVIĆ – wikariusz, fr. Josip PETONJIĆ – poborca, fr. Zlatko VLAHEK – sekretarz, fr. Pero DŽIDA i fr. Vladimir VIDOVIĆ. Urząd ekonoma prowincji powierzono fr. Marko VRDOLJAK.
Druga część kapituły rozpocznie się 25 kwietnia 2022 r. w tym samym klasztorze, a w jej trakcie zostaną wybrani gwardiani i obsadzone inne obowiązki prowincjalne.
Powierzamy naszą prowincję Opatrzności Bożej, wstawiennictwu Niepokalanej, św. Franciszka i św. Klary.

Fr. Vladimir VIDOVIĆ