Zakonnicy z prowincji św. Hieronima w Chorwacji zebrali się w święto swojego patrona, 30 września 2023 r., w sanktuarium maryjnym w Marija Bistrica, aby z okazji 25. rocznicy beatyfikacji kard. Alojzego Wiktora STEPINACA świętować doroczny dzień prowincji.

W pierwszym punkcie programu znalazła się Msza św. pod przewodnictwem abp. Dražen KUTLEŠA, arcybiskupa Zagrzebia, który podczas liturgii otrzymał paliusz jako znak posługi metropolitalnej.
Następnie w auli sanktuarium minister prowincjalny fr. Miljenko HONTIĆ powitał przybyłych współbraci. W swoim wystąpieniu krótko odniósł się do życia jurysdykcji w minionym roku. Przedstawił też nowych kandydatów: seminarzystę i trzech postulantów. Na spotkaniu byli obecni asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio) fr. Igor SALMIČ oraz minister prowincjalny prowincji św. Józefa w Słowenii fr. Milan KOS.
W dalszej części odbyła się prezentacja dyrektorium prowincjalnego dotyczącego korzystania z nowych mediów. Głos zabrał dr Siniša KOVAČIĆ, redaktor naczelny sieci mediów katolickich przy konferencji episkopatu chorwackiego, a zarazem członek komisji przygotowującej dokument. W swoim przemówieniu ekspert podkreślił znaczenie obecności braci w środkach społecznego przekazu, ich odpowiedzialność za korzystanie z sieci społecznościowych i inne aktualne wyzwania. Wszyscy obecni otrzymali wydrukowany tekst nowego dyrektorium.
Zgodnie z tradycją, wspomniano także braci świętujących w tym roku jubileusze: urodzin, profesji zakonnej i święceń kapłańskich.
Obchody dnia prowincji zakończyły się wspólną kolacją.

Fr. Zlatko VLAHEK, sekretarz prowincji