Podziękowanie z Bołszowiec.

Klasztor franciszkański w Bołszowcach jest położony w obwodzie przykarpackim w Ukrainie. Jest to w miarę bezpieczny region kraju. Znajduje się tutaj wiele ośrodków rehabilitacyjnych dla ofiar wojny ze wschodnich rejonów.

Dzięki pomocy ludzi dobrej woli z Polski i z innych krajów, a także wsparciu koła misyjnego z parafii św. Franciszka w Zielonej Górze oraz kustodii prowincjalnej Krzyża Świętego na Ukrainie, udało się za pośrednictwem naszego klasztoru przekazać placówkom medycznym w obwodzie iwanofrankiwskim 9 sztuk agregatów prądotwórczych i 4 przetwornice prądu z akumulatorami, a ponadto sfinansować zakup aparatu USG dla sanatorium w Jaremczy, gdzie są leczone dzieci będące ofiarami wojny.
Serdecznie dziękujemy za pomoc i zapewniamy o modlitwie za naszych dobrodziejów przed cudownym obrazem Matki Bożej Pokoju i Pojednania w Bołszowcach.

Fr. Michał STASZAK