Z okazji świąt Bożego Narodzenia młodzież z domów formacyjnych kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto w Wenezueli poczuła potrzebę podziękowania wszystkim dobroczyńcom, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat, za pośrednictwem Franciszkańskiego Centrum Misyjnego w Rzymie, udzielili wsparcia i przyszli z pomocą w różnych potrzebach.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z dramatycznego momentu historycznego, w jakim znalazła się ludność Wenezueli z powodu poważnego kryzysu społecznego i ekonomicznego oraz braku podstawowych artykułów pierwszej potrzeby. Nasze domy formacyjne (postulat, nowicjat i postnowicjat) przeżywają niemałe trudności i potrzebują żywności, odzieży, materiałów dydaktycznych i higieniczno-sanitarnych. Dzięki wielu dobroczyńcom i przyjaciołom z rzymskiego centrum misyjnego udało się częściowo złagodzić dotkliwe trudności, z jakimi boryka się nasza młodzież odbywająca formację.
Macierzysta prowincja świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia), inne organizacje charytatywne i centrum misyjne są świadome tych niekończących się potrzeb i z pomocą dobroczyńców, odpisów podatkowych i innych form pomocy zbliżyli się do tej rzeczywistości, która dzisiaj stanowi jedną z najbardziej niestabilnych i potrzebujących misji naszego Zakonu.
Na filmie (trwa około 4 minuty) kustosz fr. Franklin A. DURÁN ZAMBRANO i młodzież zakonna dziękują wszystkim, którzy byli wyczuleni na potrzeby kustodii, wyrażając nadzieję, że święta Bożego Narodzenia wniosą pokój, dobrobyt i pogodę ducha.
Wideo znajduje się na YouTube: kanał poświęcony misjom Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

Fr. Paolo FIASCONARO, dyrektor centrum misyjnego