Fr. Dominique Joseph MATHIEU, asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio), w dniach 17-19 października 2019 r. odwiedził braci w Danii.

Asystent przybył 16 października wieczorem do Kopenhagi i fr. Tomislav CVETKO (Chorwat) zawiózł go w ulewnym deszczu do domu naszych braci, położonego obok siedziby biskupstwa. Na pierwszym piętrze budynku parafialnego dołączył do nich na kolację fr. Tomaž MAJCEN (Słoweniec). Nieobecny był fr. Stephen BEJO (Filipińczyk), który bierze udział w kursie dla misjonarzy w Brukseli (Belgia).
Następnego dnia rano fr. Dominique spotkał się z dwoma braćmi, aby ocenić postępy w rozwoju misji. Po południu, w towarzystwie fr. Tomislava, przemierzył tętniące życiem centrum miasta. Po powrocie do domu zakonnicy odprawili w języku duńskim Mszę św. w kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa, który od września br. powierzony jest trosce duszpasterskiej fr. Tomislava. Gościem na kolacji przygotowanej przez współbraci był bp Czesław KOZON, biskup Kopenhagi. W otwarty sposób przybliżył on sytuację duńskiego Kościoła katolickiego, gdzie luteranizm jest wciąż potężnym Kościołem państwowym, podczas gdy w pozostałych krajach skandynawskich dąży do autonomii. Biskup wyraził również swoje uznanie z racji obecności i posługi braci.
Z samego rana w piątek 18 października fr. Tomaž udał się samolotem na Grenlandię, aby przez trzy tygodnie zastępować kapłana w mieście Nuuk i prowadzić duszpasterstwo wśród katolików duńskich i filipińskich. Po porannych obowiązkach wspólnotowych asystent zwiedził katedrę katolicką, a potem kościół parafialny pw. Najświętszego Sakramentu, powierzony trosce fr. Tomaža. O godz. 16 fr. Tomislav przewodniczył tutaj adoracji eucharystycznej, po której została odprawiona Msza św. dla licznych wiernych, zakończona odmówieniem dziesięciu Zdrowaś Maryjo przed ołtarzem Matki Bożej. Po modlitwie wspólnota filipińska zebrała się w sali parafialnej na spotkanie formacyjne i braterskie.
W sobotę 19 października fr. Dominique pojechał do Brukseli, gdzie dopełnił odwiedziny misji duńskiej. We wspólnocie „Chant d’Oiseau” spotkał trzeciego członka wspólnoty kopenhaskiej, fr. Stephena, który obecnie odbywa kurs międzyfranciszkański dla misjonarzy.

Fr. Dominique MATHIEU, asystent generalny CEF