W 2021 r., w samym środku pandemii, rodzina franciszkańska w Niemczech obchodziła 800-lecie swojej obecności po drugiej stronie Alp. Od tego czasu bracia mniejsi konwentualni są nieprzerwanie obecni w Würzburgu.

W poniedziałek po Zielonych Świątkach 2021 r. tylko niewiele osób mogło wziąć udział w rocznicowej uroczystości. Bracia wraz z bp. Franz JUNG i burmistrzem Johann Christian SCHUCHARDT zebrali się w „Wöllrieder Hof”, nieco poza Würzburgiem, miejscu, gdzie pierwsi franciszkanie osiedlili się, aby opiekować się trędowatymi. Stamtąd procesja udała się na Franziskanergasse, gdzie dziś znajduje się klasztor braci.
Poniedziałek po Zielonych Świątkach 2022 r. był okazją do powtórzenia jubileuszowych obchodów na większą skalę. Bracia byli szczególnie zadowoleni z obecności ministra generalnego fr. Carlosa A. TROVARELLI. W uroczystości wzięło udział około 50 braci z Niemiec i zagranicy. Wierni z miasta okazali swoją solidarność z zakonnikami i licznie przybyli na uroczystości w kościele Franziskanerkirche.
Minister prowincjalny prowincji św. Elżbiety w Niemczech fr. Andreas MURK powitał, obok ministra generalnego, licznych współbraci przybyłych z Polski, Holandii, Austrii, Szwajcarii, Peru, Indii, Zambii, Chorwacji, Słowenii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak również asystenta generalnego CEF (Centralis Europae Foederatio) fr. Igora SALMIČ i przewodniczącego CEF fr. Milana KOS. Podziękował także ministrowi prowincjalnemu prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) fr. Marianowi GOŁĄBOWI i ministrowi prowincjalnemu prowincji św. Hieronima w Chorwacji fr. Miljenko HONTIĆ, a także kustoszowi prowincjalnemu kustodii św. Leopolda i św. Mikołaja z Flüe w Austrii i Szwajcarii fr. Dariuszowi ZAJĄCOWI oraz delegatowi prowincjalnemu w Holandii fr. Thijs VAN MOONS za ich obecność i uznanie.
W imieniu miasta Würzburga burmistrz SCHUCHARDT wyraził wdzięczność za posługę braci mniejszych konwentualnych i podkreślił wspólną troskę zakonników i administracji o to, by być obecnym dla ludzi i ich spraw. Bp Franz JUNG nie mógł przybyć z powodu choroby.
Główną prelekcję wygłosił fr. Niklaus KUSTER OFMCap ze Szwajcarii. Podjął on próbę dialogu z historią i stwierdził: „Doświadczenia pionierów mogą nas inspirować, ponieważ misja zawsze pozostaje ta sama: rozwijać cenny charyzmat w nowej kulturze i wprowadzać go w otwartą przyszłość!” Zachęcił wszystkich współbraci, aby zawsze zaczynali od nowa: „800 lat temu zaczęło się z odwagą zapuszczenia się w nowe środowisko. Przyszłość nie żyje zachowywaniem historii, ale zaczynaniem od nowa”.
Po przemówieniu współbracia zaprosili uczestników na kawę i ciasto do klasztoru. Wiele osób skorzystało z okazji, by złożyć osobiste podziękowania.
Mszy św. przewodniczył fr. Igor SALMIČ, a homilię wygłosił fr. Carlos TROVARELLI. Mówca podkreślił, jak bardzo dzisiejsze społeczeństwo zależy od franciszkańskiego świadectwa i jak bardzo zakonnicy muszą starać się być autentycznymi synami św. Franciszka. „Niech Bóg obdarzy nas na obchodzone osiemsetlecie zapałem misyjnym, zdolnym ofiarować temu społeczeństwu, temu krajowi coraz obfitszą łaskę charyzmatyczną, łaskę zbliżenia się, na ile to możliwe, naszym osobistym i wspólnotowym stylem życia do natchnień serafickiego ojca i jego pierwszych towarzyszy”.
Radosny dzień jubileuszowy zakończył się uroczystą kolacją. Ad multos annos

Fr. Andreas MURK, minister prowincjalny