W obecnej kadencji definitorium generalnego (2019-2025) była to druga wizyta braterska w Danii (26 listopada – 1 grudnia 2021 r.). Wcześniej, w listopadzie 2019 r., kraj ten odwiedził poprzedni asystent CEF (Centralis Europae Foederatio) fr. Dominique MATHIEU.

We wspólnocie w Kopenhadze mieszka trzech zakonników należących do trzech różnych jurysdykcji: fr. Tomislav CVETKO z prowincji św. Hieronima w Chorwacji, fr. Tomaž MAJCEN z prowincji św. Józefa w Słowenii i fr. Stephen BEJO z kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia i bł. Bonawentury z Potenzy na Filipinach. Fr. CVETKO i fr. MAJCEN przybyli do Kopenhagi 1 lutego 2017 r., zaś fr. BEJO 31 grudnia 2018 r. Misja przynależy do prowincji chorwackiej, która oficjalnie podjęła decyzję o jej otwarciu na kapitule prowincjalnej w 2018 r.
Misja w Danii ma ważne korzenie historyczne. W 1500 r. reformacja wyeliminowała obecność Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, ale na początku 1900 r. została ona wznowiona w Maribo w Holandii. Obecność ta trwała około 70 lat. W latach 90. XX wieku przybyli bracia ze Stanów Zjednoczonych i osiedlili się w Roskilde. Ich pobyt trwał do 2007 r.
Dzisiejsza obecność jest więc trzecią falą franciszkańską w Danii. Bracia mieszkają w domu w centrum Kopenhagi, dzieląc go z miejscowym biskupem. W kraju istnieje tylko jedna diecezja, w której pracuje około 70 księży, zaś wśród nich bardzo niewielu jest Duńczyków. Katolicy stanowią około 1% mieszkańców. Na terenie całej Danii znajduje się 40 parafii katolickich. Ludzie są bardzo zadowoleni z powrotu zakonników do Danii, nawet nazwy placów mówią o obecności franciszkanów w przeszłości.
Celem wizyty braterskiej była ocena misji, podjęta także z myślą o przyszłości.
Bracia obsługują dwie parafie w stolicy kraju, a ponadto są odpowiedzialni za kilka wspólnot narodowościowych (Chorwaci, Filipińczycy), towarzyszą miejscowemu i krajowemu FZŚ oraz niektórym grupom modlitewnym. Każdego roku odwiedzają też wspólnotę katolicką w Nuuk na Grenlandii, która wchodzi w skład diecezji kopenhaskiej.
W ramach obecnej wizyty odbyło się spotkanie z fr. Theodor JÜRGENSEN, duńskim zakonnikiem należącym do kustodii generalnej Świętego Konwentu św. Franciszka z Asyżu we Włoszech (Asyż), jak również z bp. Czesławem KOZONEM, ordynariuszem Kopenhagi, który bardzo docenia zaangażowanie i misję braci.
Wizyta fr. Tomislav CVETKO w Szwecji w dniach 28-29 listopada 2021 r. rozbudziła pragnienie braterskiej współpracy między misjami skandynawskimi w Danii i Szwecji.
Dziękuję współbraciom z Kopenhagi za ich gościnność, za cenne spotkania i za odważne prowadzenie misji.

Fr. Igor SALMIČ, asystent generalny CEF