W dniach od 5 do 9 listopada 2018 r. w koszalińskim Centrum Edukacyjno-Formacyjnym odbyła się kapituła nadzwyczajna Prowincji św. Maksymiliana M. KOLBEGO Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce.

Kapitule przewodniczył minister prowincjalny fr. Jan MACIEJOWSKI. Na spotkanie przybył z Rzymu delegat ministra generalnego, asystent generalny FEMO (Federacja Europy Środkowo-Wschodniej) fr. Jacek CIUPIŃSKI. Wzięli w niej udział, jako delegaci prowincjalni, wikariusz generalny zakonu fr. Jerzy NOREL oraz poborca generalny fr. Wojciech KULIG. W pierwszych dniach obecny był także fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI, asystent generalny AFCOF.
Obrady dotyczyły przede wszystkim nieruchomości i ich wykorzystania.
Pierwsze decyzje kapituły dotyczyły m. in. działalności w odzyskanym klasztorze w Wilnie (Litwa), a także kustodii prowincjalnej św. Franciszka w Kenii. W drugim dniu obrad bracia jednogłośnie przyjęli wniosek o utworzenie prowincji w Kenii.
Następnie ekonom prowincji fr. Leszek ŁUCZKANIN przedstawił projekty zagospodarowania budynków prowincjalnych, szczególnie zaś priorytetu budowlanego, jakim jest klasztor w Gdyni. Żywe dyskusje w grupach i na sali obrad jasno wskazywały, że dla braci ważną jest kwestia właściwego użytkowania nieruchomości.
Jednym z najgoręcej dyskutowanych tematów była przyszłość tzw. Wyspy św. Franciszka, terenu użytkowanemu przez Prowincję św. Maksymiliana w granicach Gdańska, nad Morzem Bałtyckim.
Po zakończeniu kapituły odbyło się także doroczne jesienne spotkanie przełożonych.

fr. Mateusz STACHOWSKI