Na przełomie stycznia i lutego 2023 r. w kurii prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Krakowie odbyło się dwudniowe spotkanie braci zakonnych.

Spotkanie miało charakter integracyjno-formacyjny i uczestniczyło w nim 18 braci z Polski, Słowacji i Niemiec.
Bracia wysłuchali trzech konferencji: o. Maciej GUZIK, przeor klasztoru karmelitów w Krakowie, podjął temat wierności i wytrwałości w życiu zakonnym; o. Marcin JELINEK, lekarz szpitala bonifratrów w Krakowie, przybliżył działania prozdrowotne w życiu zakonnym; fr. Piotr STANISŁAWCZYK, sekretarz generalny ds. formacji, mówił o pułapkach i szansach formacji ustawicznej w Zakonie.
W trakcie spotkania bracia dzielili się także swoimi troskami i radościami związanymi z ich miejscem życia i pracy.
W wigilię dnia życia konsekrowanego zakonnicy modlili się za zmarłych współbraci przy dwóch grobowcach na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie, w tym za fr. Józefa BAŁABANA, który za życia uczestniczył w podobnych spotkaniach.
Wikariusz prowincji fr. Mariusz KOZIOŁ podziękował współbraciom za obecność na spotkaniu, za wierność powołaniu, którym obdarzył ich Pan Bóg, i życzył wszystkim zebranym wytrwania do końca „w dobrym stylu”.
W prowincji krakowskiej jest 45 braci zakonnych: 30 w Polsce, 6 w Niemczech, 3 w Uzbekistanie, 3 na Słowacji, 2 we Włoszech i 1 w Paragwaju.

Fr. Jan M. SZEWEK