W sobotę 23 maja 2020 r. fr. Alaksiej Maria JUCHNIEWICZ OFMConv otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa pomocniczego archidiecezji mińsko-mohylewskiej Aleksandra JASZEWSKIEGO SDB.

Nie we wszystkich krajach wprowadzono tak samo rygorystyczne obostrzenia związane z pandemią koronawirusa i sytuacja na Białorusi wygląda nieco inaczej. Z tego względu uroczystość mogła odbyć się w kościele św. Michała Archanioła w Iwieńcu z udziałem najbliższej rodziny i współbraci zakonnych przybyłych z różnych klasztorów delegatury prowincjalnej na Białorusi, należącej do prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa).
Bracia z klasztoru w Iwieńcu prowadzą duszpasterstwo w czterech parafiach: dwóch w Iwieńcu, w Pierszajach (gdzie pracowali nasi błogosławieni męczennicy II wojny światowej: bł. Achilles PUCHAŁA i bł. Herman STĘPIEŃ) i w Roczawiczach. Ponadto obsługują kilka dojazdowych kaplic.
Fr. Alaksiej urodził się w 1989 r. w Iwieńcu, gdzie poznał naszych współbraci, którzy służbę duszpasterską w tym mieście rozpoczęli pod koniec lat 80. Całą formację początkową odbył w Polsce, a praktykę diakońską i bezpośrednie przygotowanie do święceń w klasztorze w Grodnie (Białoruś). Mszę św. prymicyjną odprawił w niedzielę 24 maja w swojej rodzinnej parafii, przy ołtarzu ustawionym przy wejściu do kościoła.

Biuro ds. komunikacji