W dniach 29-30 kwietnia 2019 roku w Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku odbyło się wiosenne zebranie Franciszkańskiej Konsulty Misyjnej.

Bracia odpowiedzialni za animację misyjną w swoich prowincjach zakonnych pochylili się nad wspólnymi inicjatywami do realizacji w bieżącym roku. Przede wszystkim poczyniono plany co do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, ogłoszonego przez Ojca Świętego Franciszka. Okazją do tego jest setna rocznica opublikowania przez papieża Benedykta XV listu apostolskiego Maximum illud. Dokumentem tym pragnął on rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego.
Mottem tegorocznego miesiąca są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Papież zaznaczył, że ma się on przyczynić do rozbudzenia świadomości misji ad gentes i podjęcia z nową energią misyjnej przemiany życia i duszpasterstwa. Chodzi o to, aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących „umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”.
Animatorzy misyjni zaplanowali także integracyjne spotkanie misjonarzy franciszkańskich w Zakopanem, doroczne warsztaty misjologiczne dla franciszkańskich seminarzystów, które w tym roku odbędą się pod koniec wakacji Katowicach-Panewnikach oraz sympozjum naukowe na temat „Działalność misyjna polskich prowincji franciszkańskich w służbie Ewangelii – wybrane aspekty misyjne”, które będzie miało miejsce 29 listopada br. w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Drugi dzień obrad rozpoczęła Msza święta w kaplicy kurii prowincjalnej pod przewodnictwem fr. Jana MACIEJOWSKIEGO OFMConv. Minister prowincjalny skierował do zebranych słowo o posłannictwie i ofiary na wzór św. Wojciecha Patrona Polski, którego święto w tych dniach obchodził Kościół w Polsce. Bedąc jednocześnie przewodniczącym Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, spotkał się też z członkami Konsulty misyjnej podczas ich zebrania i podziękował za zaangażowanie we wspólne działania na rzecz misji, które są ważnym czynnikiem naszej posługi, i które dają ducha i nowy impuls w życiu zakonnym.
Uczestnicy mieli też okazję zwiedzić kompleks klasztorno-kościelny pw. Świętej Trójcy w Gdańsku, którego 600 lecie w tym roku obchodzimy.
Franciszkańska Konsulta Misyjna od ponad dwudziestu lat działa z ramienia Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce na rzecz misji i animacji misyjnych zwłaszcza wśród młodych zakonników i obejmuje dziesięć prowincji trzech gałęzi I Zakonu św. Franciszka, czyli OFM, OFMConv i OFMCap. Aktualnie prezesem tego zgromadzenia jest br. Robert Kozielski OFMConv. z Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego w Polsce (Gdańska).

Fr. Robert Kozielski OFMConv, sekretarz prowincjalny ds. misji