28 listopada 2019 r. papież Franciszek upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania dekretu dotyczącego heroiczności cnót sługi Bożego fr. Giacomo BULGARO OFMConv, brata zakonnego, którego doczesne szczątki od 28 kwietnia 1994 r. spoczywają w kościele św. Franciszka w Brescii (Włochy).

Zamieszczamy tu tekst łaciński Decretum super virtutibus podpisany przez kard. Angelo BECCIU, byłego prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, i abp. Marcello BARTOLUCCI, byłego sekretarza Kongregacji.
Więcej informacji o naszym współbracie można znaleźć pod następującym adresem: https://www.ofmconv.net/pl/fra-giacomo-bulgaro-nuovo-venerabile-dellordine-dei-frati-minori-conventuali/.

Fr. Zdzisław J. KIJAS, postulator generalny