17 marca 2021 r. papież Franciszek przyjął na audiencji kard. Marcello SEMERARO, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Podczas audiencji Ojciec Święty upoważnił kongregację do promulgowania dekretu dotyczącego heroiczności cnót sługi Bożego Leone VEUTHEY.

Fr. Leone (w świecie Clodoveo) jest kapłanem profesem Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Urodził się 3 marca 1896 r. w Dorénaz w Szwajcarii, a zmarł 7 czerwca 1974 r. w Rzymie.
Dochodzenie diecezjalne w sprawie kanonizacji sługi Bożego Léone VEUTHEY było prowadzone w latach 2002-2007 w diecezji rzymskiej. Positio zostało opracowane i wydrukowane w 2010 r. Obecnie papież Franciszek upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do opublikowania dekretu o heroiczności cnót sługi Bożego, którego odtąd można nazywać CZCIGODNYM sługą Bożym.
Z biografią naszego współbrata można zapoznać się na stronie https://www.ofmconv.net/pl/servo-di-dio-fra-leon-veuthey-sacerdote-1896-1974/.

Fr. Zdzisław Józef KIJAS, postulator generalny