W dniach 8-11 listopada 2021 r. odbyło się zgromadzenie delegatury prowincjalnej w Ekwadorze.

Spotkaniu, które miało miejsce w jednym z domów zakonnych sióstr franciszkanek w Quito, przewodniczył delegat prowincjalny fr. Michał PAGA.
W pierwszym dniu wszyscy bracia wzięli udział w dniu skupienia, który prowadził ks. Juan ROMERO, Hiszpan związany z Opus Dei.
Podczas zgromadzenia omawiano niektóre naglące kwestie, jak np. formacja postulantów i kleryków, sytuacja ekonomiczna poszczególnych klasztorów, przyszłe inwestycje, problemy misji i braki personalne w klasztorze w Shushufindi. Ustalono daty wspólnych wydarzeń, które odbędą się w przyszłym roku, oraz wiele innych zagadnień związanych z naszą działalnością.
Spotkanie było czymś nie tylko formalnym, ale przede wszystkim doświadczeniem braterskim, na którym można było zobaczyć się z innymi współbraćmi, co w ciągu roku duszpasterskiego jest trudne do zrealizowania. W spotkaniu braterskim wzięli udział nie tylko profesi wieczyści, ale był to też czas zapoznania się z braćmi odbywającymi formację początkową.
W trakcie obrad był także moment, w którym mogliśmy spotkać się z ministrem prowincjalnym fr. Wojciechem KULIGIEM (online) i usłyszeć z pierwszej ręki o sprawach Zakonu i prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk), a także mogliśmy opowiedzieć o codziennych trudnościach posługi misyjnej.

Fr. Damian PIETROWSKI