Ukazało się specjalne wydanie „Commentarium Ordinis” za rok 2019. Zawiera ono materiały z sympozjum naukowego na temat prawa własnego Zakonu oraz tekst Statutów generalnych zatwierdzonych przez kapitułę generalną zwyczajną w 2019 r.

W pierwszej części znajdują się akta sympozjum naukowego zorganizowanego przez prokuraturę generalną, które odbyło się w dniach 21-23 marca 2019 r. w kolegium Seraphicum w Rzymie. Teksty do druku przygotował prokurator generalny fr. Maurizio DI PAOLO i Elisabetta LO IACONO z biura prasowego Seraphicum. Podczas sympozjum zostały omówione odnowione Konstytucje (s. 9), Statuty generalne (s. 41) i odejścia z Zakonu (s. 103).
W drugiej części zamieszczono oficjalny tekst Statutów generalnych (s. 141), które weszły w życie 14 sierpnia 2019 r., w święto św. Maksymiliana M. Kolbego. Do dokumentu dołączono też skorowidz rzeczowy (s. 245).
Na naszej stronie internetowej dostępny jest szczegółowy spis treści czasopisma >>>, zaś egzemplarze w formacie drukowanym można zamówić w sekretariacie generalnym: segrgen@ofmconv.net .

Sekretariat generalny