W wigilię święta Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2019 roku we franciszkańskim kościele św. Pawła w Elblągu odbyła się uroczystość święceń zakonników z Prowincji św. Maksymiliana M. KOLBEGO w Polsce (Gdańsk).

Z rąk bpa Jacka JEZIERSKIEGO święcenia diakonatu otrzymał fr. Adrian ZALEWSKI, zaś prezbiteratu – diakoni: Łukasz WASZKIELIS, Damian PIETROWSKI oraz Kamil PIOTROWSKI.
Uroczysta Eucharystia rozpoczęła się o godz. 11.oo. Na liturgii obecny był prowincjał fr. Jan MACIEJOWSKI z zarządem prowincji, rektor WSD OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach fr. Mirosław BARTOS, wikariusz Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa) fr. Piotr SZCZEPAŃSKI, zaproszeni księża, licznie przybyli bracia z klasztorów i domów formacyjnych oraz gospodarz miejsca fr. Grzegorz PIŚKO, który na początku powitał wszystkich zgromadzonych.
Ksiądz bp Jacek wygłosił homilię, w której omówił jakie są zadania kapłana oraz ukazał potrzebę oparcia się w życiu na łasce. W czasie Mszy św. śpiew animowany był przez scholę seminaryjną.
Na zakończenie liturgii nastąpił moment podziękowań. Neoprezbiterzy i diakon wyrazili wdzięczność wszystkim, którzy doprowadzili ich do święceń. W krótkim słowie do nowo wyświęconych zwrócił się także prowincjał, zachęcając, by bracia żyli według tego, co mówi Pan Bóg, a nie według własnej wizji.
Dzień święceń jest wielkim świętem dla całej Prowincji. Braciom składamy najlepsze życzenia!

Sekretariat prowincji