W dniach 18-23 lutego 2024 r. w narodowym sanktuarium Maryi Matki Bożej w Subukia w Kenii zebrali się członkowie komitetu ad hoc powołanego do opracowania Dyrektorium formacji AFCOF (African Federation of Conventual Franciscans).

Członkami komitetu są: fr. Moses Kabenla ARTHUR z kustodii prowincjalnej św. Antoniego z Padwy w Ghanie, fr. John LESA z prowincji świętych pierwszych męczenników franciszkańskich w Zambii oraz fr. Paul KALOKI z prowincji św. Franciszka z Asyżu w Kenii.
Komitet został utworzony przez obecną komisję ds. formacji AFCOF, której powierzono zadanie opracowania Dyrektorium. Bracia, którzy pracowali nad tym pierwszym projektem, wzięli pod uwagę dokumenty Zakonu, a także wykorzystali inne źródła, takie jak poprzednie uchwały i statuty dotyczące wspólnej inicjatywy formacyjnej AFCOF oraz kwestionariusz rozesłany do wszystkich braci wychowawców, w tym odpowiedzialnych za formację ustawiczną. Na zakończenie prac w Subukia członkowie komitetu uczestniczyli w drodze krzyżowej w sanktuarium i modlili się w kaplicy maryjnej na szczycie wzgórza, gdzie znajdują się trzy naturalne fontanny.
W dniu 24 lutego 2024 r. członkowie komitetu złożyli braterską wizytę w domu formacyjnym św. Bonawentury w Nairobi w Kenii, gdzie oddzielnie spotkali się z braćmi odbywającymi formację i z zespołem wychowawców. Poinformowali współbraci o dotychczas wykonanej pracy i wysłuchali ich przemyśleń na temat formacji w Afryce. Projekt w obecnej formie zostanie wysłany do wszystkich wychowawców AFCOF z prośbą o wydanie opinii. Następnie komitet uwzględni zgłoszone sugestie w projekcie.
Komisja ds. formacji AFCOF zbierze się w czerwcu 2024 r. Przy tej okazji sfinalizuje projekt i prześle go wszystkim braciom z federacji, aby mogli wnieść swój wkład, zanim ostatecznie przedstawi go ministrom i kustoszom prowincjalnym AFCOF w lutym 2025 r. Z kolei ministrowie i kustosze przekażą ostateczny projekt do sekretariatu generalnego ds. formacji. Na koniec projekt zostanie przedłożony ministrowi generalnemu i jego definitorium do zatwierdzenia.
Zawierzamy to dzieło i dalsze etapy jego tworzenia naszej Matce Niepokalanej, naszemu serafickiemu ojcu św. Franciszkowi i wszystkim świętym franciszkańskim, abyśmy za ich wstawiennictwem mogli jako rodzina podążać drogą wyznaczoną nam przez nasz franciszkański charyzmat.

Fr. Moses Kabenla ARTHUR