Dla braci należących do jurysdykcji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Afryce (obszar AFCOF) również w tym roku otworzyła się okazja do wzięcia udziału w kursie formacji ustawicznej we Włoszech.

Kurs dla młodych współbraci, którzy ukończyli formację początkową, zakon organizuje już od ponad 12 lat. Głównym celem tego przedsięwzięcia, skierowanego do nowych pokoleń zakonników, jest poznanie i ożywienie ducha i historii franciszkanizmu, którego początki sięgają XIII wieku.
W kursie, który rozpoczął się 20 maja 2018 r. i potrwa do 14 czerwca, uczestniczy 7 braci: 4 z Zambii (prowincja świętych pierwszych męczenników franciszkańskich) i 3 z Kenii (kustodia prowincjalna św. Franciszka z Asyżu).
Animatorami i prowadzącymi tegoroczne zajęcia są: fr. Francis KANYIRI, który niedawno obronił doktorat w Rzymie, fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI, sekretarz generalny ds. animacji misyjnej (SGAM), fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI, asystent generalny AFCOF (African Federation Conventual Franciscans).
Spotkanie odbywa się w trzech ważnych dla nas jako chrześcijan i franciszkanów miejscach: w kolebce chrześcijaństwa w Rzymie, w miejscu narodzin franciszkanizmu w Asyżu oraz tam, gdzie poprzez dzieło i misję doktora ewangelicznego św. Antoniego rozwinął się on w pełnym tego słowa znaczeniu – w Padwie.
Bracia biorący udział w kursie zapoznali się z początkami doświadczenia franciszkańskiego, jak również z aktualnymi wyzwaniami, przed jakimi znalazł się nasz zakon.

Fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI, asystent generalny AFCOF