Formacja ustawiczna nie polega tylko na organizowaniu kursów formacyjnych i spotkań. Mogą być one jednak ważnym impulsem do odnowy życia zakonnego. Mając to na względzie, w federacji FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis) – oprócz corocznego kursu dla braci do 5 lat po święceniach kapłańskich – organizuje się kursy dla wszystkich braci obchodzących 10. i 25. rocznicę złożenia ślubów wieczystych.

W tym roku w kursach biorą udział dwa roczniki, gdyż w ubiegłym roku, z racji wybuchu pandemii, nie było możliwości ich zorganizowania. W dniach 4-24 lipca 2021 r., w wyższym seminarium duchownym w Łodzi Łagiewnikach, odbył się kurs dla braci, którzy 25 i 26 lat temu złożyli profesję wieczystą. W kursie uczestniczyło 27 braci, pracujących na terenie Austrii, Niemiec, Polski, Rosji, Ukrainy i Włoch. Program obejmował codzienną Eucharystię i modlitwę brewiarzową, adorację Najświętszego Sakramentu, wykłady z franciszkanizmu i psychologii. Nie zabrakło też czasu na codzienne spotkania rekreacyjne. Z kolei w soboty i niedziele była możliwość zwiedzania okolicznych miejsc rekreacyjnych i zabytkowych. Ostatni tydzień kursu był czasem poświęconym na rekolekcje zakonne.
W sierpniu bracia z FEMO, mający 10 i 11 lat po ślubach wieczystych, spędzą na 3-tygodniowym kursie w naszym klasztorze w Harmężach.

Fr. Piotr STANISŁAWCZYK, sekretarz generalny ds. formacji