W dniach 4-6 maja 2022 r. odbyło się w Seraphicum w Rzymie spotkanie formacyjne „Ekonomia w służbie braterstwa”, skierowane do ekonomów, poborców i przedstawicieli prawnych prowincji, kustodii i dzieł specjalnych z regionu federacji FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali).

W spotkaniu wzięli udział prawie wszyscy zainteresowani, w sumie 28 współbraci, w tym pięciu ministrów prowincjalnych prowincji Włoch północnych i środkowych, Neapolu, Apulii i Malty oraz asystent generalny FIMP fr. Giovanni VOLTAN. Kurs formacyjny został doskonale zorganizowany przez prokuratorię generalną i generalne biuro ekonomiczne Zakonu.
Od kilku lat odczuwano potrzebę przeprowadzenia spotkania formacyjnego na temat ekonomii i obecnie zostało ono zainicjowane dzięki godnemu podziwu zaangażowaniu prokuratora generalnego fr. Maurizio DI PAOLO.
Serdeczna i braterska atmosfera stała się tłem całego spotkania, podczas którego nie zabrakło poruszenia również palących kwestii, takich jak zarządzanie i zrównoważony rozwój naszych dzieł. Wystąpienia bardzo kompetentnych osób poruszały zagadnienia prawne, ekonomiczne, ekologiczne i administracyjne w świetle służby charyzmatowi i misji instytutów zakonnych, jakimi są nasze jurysdykcje i powstałe w nich dzieła.
Refleksje dotyczące życia codziennego i prowadzonej działalności, pozornie nie do pogodzenia z tematami czysto duchowymi, znalazły podczas sympozjum kilka punktów wspólnych, a także wiele wyzwań, co wzbogaciło treści związane z komunią, służbą i bezinteresownością.
Ekonomię w jej pierwotnym znaczeniu należy bowiem rozumieć jako „zarządzanie dobrami rodziny”, mające na celu zaspokojenie potrzeb wspólnoty. W praktyce oznacza to dokonywanie wyborów, nawet jeśli kosztują one sporo wysiłku. Ekonomia to zatem nie tylko finanse, ale komunia wyborów. Z tej perspektywy zarządzanie dobrami kościelnymi odpowiada celom wykraczającym poza indywidualizm. W obecnych czasach franciszkanie, inspirowani zasadami przejrzystości, solidarności i braterstwa, są wezwani do odzyskania poczucia sine proprio w ujęciu św. Franciszka z Asyżu, aby przezwyciężyć wyzwania nowego ubóstwa. Są wezwani do ekonomii komunii z myślą o nowym stylu życia globalnego, a nie lokalnego. Nawiązuje do tego również papież Franciszek w encyklice Laudato si’, w której porusza kwestię ekologii integralnej. Dobra służą wspólnocie, która się nimi dzieli. Dlatego dobrze jest znać przeznaczenie dóbr, zanim będzie można nimi zarządzać. Jest to wyrazem charyzmatu, który należy rozwijać, kształtować i pielęgnować, zawsze w duchu pokory i służby innym.
W trakcie spotkania bardzo cennym wydarzeniem była wizyta w Watykanie. Uczestnicy zwiedzili najpierw wykopaliska w podziemiach bazyliki, podziwiając pozostałości nekropolii watykańskiej, a następnie udali się na tarasy nad fasadą Maderno. Wewnątrz bazyliki św. Piotra, w kaplicy kanoników, spotkali się z kard. Mauro GAMBETTIM OFMConv, który zilustrował swoją posługę i odpowiadał na pytania. Z kolei fr. Agnello STOIA oprowadził po bazylice, zatrzymując się dłużej przed Pietą Michała Anioła. Zwiedzanie zakończyło się wejściem po schodach królewskich do zupełnie pustych dwóch kaplic: sykstyńskiej i paulińskiej. Po opuszczeniu Watykanu punktem kulminacyjnym wieczoru była kolacja.
Szczególne podziękowania należą się prelegentom: konsultorom „Messaggero Servizi” z Padwy, ekonomowi generalnemu fr. Nicola ROSA, byłemu ekonomowi generalnemu fr. Giorgio SILVESTRI, urzędniczce Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego s. Annunziata REMOSSI. Ogromną wdzięczność wyrażamy kardynałowi archiprezbiterowi bazyliki oraz gubernatorowi Państwa Watykańskiego, którzy otworzyli drzwi Watykanu, oferując niezwykłe zwiedzanie.

Fr. Fulvio PETTI, ekonom prowincji abruzyjskiej