Choć nasz Zakon w Szwajcarii ma tylko dwa klasztory (Flüeli-Ranft i Fryburg), które dzieli zaledwie dwugodzinna jazda samochodem, to jednak była długa przerwa we wspólnych spotkaniach.

Przez dwa lata – ze względu na pandemię – nie można było podejmować wspólnych inicjatyw. Na zaproszenie fr. Dariusza ZAJĄCA, kustosza kustodii prowincjalnej św. Leopolda i św. Mikołaja z Flüe w Austrii i Szwajcarii, oraz fr. Andreasa MURK, ministra prowincjalnego prowincji św. Elżbiety w Niemczech, współbracia szwajcarscy zebrali się w dniach 16-17 marca 2023 r. w klasztorze we Fryburgu. Wszyscy zakonnicy mieszkający w Szwajcarii – z wyjątkiem jednego – mogli uczestniczyć w spotkaniu. Obecny był także fr. Vicent COSATTI, pochodzący ze Szwajcarii, a obecnie posługujący w penitencjarii watykańskiej w Rzymie.
W pierwszej części bracia otrzymali duchowy bodziec od szwajcarskiego ministra prowincjalnego kapucynów fr. Josefa HASELBACH. Podjął on temat bycia braćmi i siostrami i z pomocą tekstów franciszkańskich poruszył ciągłą potrzebę pojednania i nawrócenia.
Mszy św. w kościele klasztornym przewodniczył gwardian fr. Daniele BROCCA.
Druga część spotkania poświęcona była wymianie informacji. Minister prowincjalny mówił o zebraniu przełożonych Zakonu w styczniu 2023 r. („w połowie drogi”) w Rzymie i przybliżył statystyki Zakonu. Zaprezentował też klasztory prowincji niemieckiej oraz odniósł się do bieżącej sytuacji związanej z obecnością franciszkańską w Holandii. Z kolei kustosz prowincjalny opowiedział o czterech klasztorach austriackich. Uczestnicy skorzystali z okazji, aby przekazać sobie nawzajem informacje o swoich klasztorach.
Minister prowincjalny miał również możliwość przewodniczenia kapitule klasztornej we Fryburgu, podczas której wspólnota podjęła kilka pilnych decyzji, w tym dotyczących przyszłości dużego archiwum klasztornego. Teraz wydaje się, że istotne kwestie zostały na nowo określone, choć dla wszystkich braci pozostaje całkiem jasne: jest jeszcze wiele wyzwań. Ale jest też wspólnota, na której można budować…

Fr. Andreas MURK