W dniach 18-22 kwietnia 2022 r. odbyła się w klasztorze św. Maksymiliana M. Kolbego w Lourdes we Francji kapituła zwyczajna kustodii prowincjalnej św. Bonawentury we Francji i Belgii.

Obradom przewodniczył minister prowincjalny prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne) fr. Roberto BRANDINELLI. Był obecny asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN, kustosz prowincjalny fr. Jean-François Marie AUCLAIR oraz wikariusz prowincjalny fr. Gilberto DEPEDER.
Kapituła przebiegała w spokojnej i pracowitej atmosferze. Wprowadzeniem do prac kapitulnych była konferencja duchowa wygłoszona za pośrednictwem połączenia internetowego przez fr. Simone TENUTI ze Świętego Konwentu w Asyżu. Mówca, wychodząc od fragmentu Ewangelii o uczniach z Emaus, zachęcił członków kapituły do rozważenia tego tekstu, aby rozeznać to, do czego Pan ich wzywa.
W ciągu tygodnia zakonnicy spotykali się kilkakrotnie na posiedzeniu plenarnym i w grupach roboczych, aby opracować czteroletni plan kustodialny. W tym procesie towarzyszyli im Arnaud DAVID i Priscilla DE VILLENFAGNE, którzy zajmują się mental-coach i współpracują z kustodią już od dwóch lat. Ich wkład teoretyczny i praktyczny został doceniony przez zgromadzonych braci i był bardzo pomocny w przygotowaniu planu. Podczas piątej sesji kapituły zatwierdzono dokument noszący tytuł: Frères franciscains enthousiastes pour former des disciples missionaires (Bracia franciszkanie entuzjastycznie nastawieni do formacji uczniów-misjonarzy).
W trakcie szóstej sesji przystąpiono do wyboru gwardianów, którymi zostali: fr. Daniel Marie THEVENET w Brukseli, fr. Jean-François Marie AUCLAIR w Cholet, fr. Roman Barbużyński w Tarbes, fr. Antonello FANELLI w Lourdes, fr. Bernard Marie CERLES w Narbonie.
Z kolei magistrem postulatu w Brukseli został mianowany fr. Jack MARDESIC, a wicemagistrem fr. Bart de Paepe. Powołano też nowych przewodniczących komisji. Odpowiedzialnym za ekonomię został fr. Paweł Leszek PILSZAK, za formację początkową i komunikację fr. Jack MARDESIC, a za duszpasterstwo młodzieży fr. Daniel Marie THEVENET.

Fr. Thomas BOURQUEROD, sekretarz kapituły