Ukazał się nowy numer biuletynu informacyjnego Zakonu za okres kwiecień-czerwiec 2020 r. >>>

Na pierwszych stronach zamieszczone jest przesłanie wielkanocne ministra generalnego (s. 4) i list prezentujący biuro ds. projektów (s. 5).
Następna część poświęcona jest definitorium generalnemu (s. 7) i prokuratorii generalnej (s. 9-10).
W dziale ukazującym działalność urzędów generalnych (s. 11-41) warto zapoznać się z aktem zawierzenia dokonanym przez ministra generalnego w trzechsetlecie poświęcenia Zakonu Matce Bożej Niepokalanej (s. 13), informacją o mianowaniu byłego ministra generalnego fr. Marco TASCA arcybiskupem Genui (s. 18), listem papieża Franciszka z okazji 800. rocznicy wstąpienia św. Antoniego Padewskiego do Zakonu franciszkanów (s. 26), relacją o pośmiertnym przyznaniu Orderu Orła Białego fr. Łucjanowi KRÓLIKOWSKIEMU (s. 37).
W dziale przybliżającym życie federacji znajdują się wiadomości z misji w Ugandzie (s. 43), z obchodów jubileuszu św. Mikołaja TAVELIĆ (s. 46) i rocznicy męczeństwa fr. Casimira CYPHER (s. 48), a także ze święceń kapłańskich na Białorusi (s. 57), w Polsce (s. 58) i w Czechach (s. 61).
Na koniec odnotowane są kapituły prowincjalne w Gdańsku (s. 67) i w Krakowie (68), jak też niektóre dane statystyczne (s. 69).

Redakcja

FRATERNUS NUNTIUS >>>