Dostępny jest już biuletyn informacyjny Braci Mniejszych Konwentualnych za kwartał lipiec-wrzesień 2018 >>>.

Warte uwagi w jego pierwszej części: list Ministra generalnego (s. 3) dotyczący beatyfikacji Czcigodnej Sługi Bożej Weroniki ANTAL oraz list zapowiadający Kapitułę generalną wyborczą 2019 (s. 5).
Na stronach urzędów generalnych (ss. 13-18) – przypomnienie m.in. o kursie dla nowych misjonarzy w Brukseli (s. 14) oraz spotkaniu animatorów misyjnych w Rzymie-Asyżu (s. 15).
W dziale Federacji (ss. 20-52) zwracamy uwagę na święcenia kapłańskie naszych braci w Tanzanii (s. 20), Burkina Faso (s. 22), Indonezji (s. 41), Wietnamie (s. 42), na Filipinach (s. 44) oraz na śluby zakonne w Zambii (s. 21 i 23), Ghanie (s. 24), Brazylii (s. 31), na Filipinach (s. 38 i 41), w Indonezji (s. 40), w Wietnamie (s. 42) i w Rumunii (s. 52).
Pod koniec publikacji znajdziemy część poświęconą kapitułom w naszych jurysdykcjach (ss. 53-56) oraz nieco danych statystycznych (ss. 57-58).

Od redakcji
tłum. hb