Ukazał się nowy numer biuletynu „Fraternus Nuntius” za miesiące październik-grudzień 2019 r >>>.

Na pierwszych stronach można znaleźć przesłanie Bożonarodzeniowe ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI (s. 4-6).
W rubryce biura ds. komunikacji znajduje się artykuł prokuratora generalnego fr. Maurizio DI PAOLO na temat interpretacji prawnej dotyczącej ograniczenia do dwóch kolejnych kadencji funkcji sprawowanych przez przełożonych wyższych (s. 12). Inny tekst informuje o ukazaniu się nowego tomu „Źródeł kolbiańskich” w języku włoskim, zredagowanego przez czterech współbraci: fr. Raffaele DI MURO, fr. Emila KUMKĘ, fr. Tomasza SZYMCZAKA i fr. Romana WADACHA (s. 16).
Z innych urzędów generalnych warto zwrócić uwagę na działalność delegata generalnego ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia (s. 25-29) oraz delegata ministra generalnego ds. Rycerstwa Niepokalanej (s. 33-35).
W dziale przybliżającym życie poszczególnych federacji Zakonu można wyszczególnić informacje o posiedzeniach plenarnych federacji CEF (Centralis Europae Foederatio), federacji CFF (Conventual Franciscan Federation), federacji FAMC (Federation of Asian Minor Conventuals) i federacji FEMO (Federatio Europae Mediae et Orientalis), o święceniach diakonatu w federacji AFCOF (African Federation of Conventual Franciscans) i w federacji FALC (Federación Conventuales America Latina), a także o święceniach kapłańskich w federacji FIMP (Federazione Inter-Mediterranea Ministri Provinciali) (s. 37-95).
W końcowej części numeru są zawarte relacje z kapituł przeprowadzonych w różnych jurysdykcjach: prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Brazylii, prowincji „Rioplatense” św. Antoniego z Padwy w Argentynie i Urugwaju, prowincji św. Franciszka z Asyżu w Kenii, prowincji św. Elżbiety w Niemczech oraz nowo powstałej prowincji Maryi Niepokalanej w Indonezji (s. 95-104).

Redakcja

FRATERNUS NUNTIUS >>>