Dostępny jest czwarty numer biuletynu informacyjnego Zakonu, który zawiera wiadomości i dokumenty za miesiące październik-grudzień 2020 r.

Wśród dokumentacji ministra generalnego (s. 4-18) na uwagę zasługuje list franciszkańskich ministrów generalnych z okazji osiemsetnej rocznicy powstania Reguły niezatwierdzonej (s. 9-13).
Na stronach sekretariatu generalnego (s. 19-23) są zamieszczone wytyczne dotyczące przygotowania dyrektoriów o korzystaniu z nowych mediów (s. 23).
W części poświęconej urzędom generalnym (s. 24-52) warto zapoznać się z materiałami nawiązującymi do nominacji kardynalskiej fr. Mauro GAMBETTI (s. 32, 35-38).
W dziale ukazującym życie i działalność poszczególnych federacji znajdują się informacje o święceniach diakonatu w Kenii (s. 57) i święceniach kapłańskich w Zambii (s. 58), o inicjatywie „posiłek za posiłek” w Chorwacji (s. 61-61), o nowej stronie internetowej „Głos franciszkański” w USA (s. 64), o święceniach kapłańskich w Paragwaju (s. 66-67), Boliwii (s. 81) i Wenezueli (s. 82), o różnych wydarzeniach w kustodii na Filipinach (s. 85-86), o sakrze biskupiej fr. Nicolai DUBININA (s. 88), o święceniach kapłańskich i diakonatu we Włoszech (s. 98, 111) i we Francji (s. 112).
Na koniec odnotowane są kapituły w Chorwacji (s. 113-114), na Ukrainie (s. 114-116), w Zambii (s. 117), Korei Południowej (s. 118-119) i Japonii (s. 119-120).

Redakcja

Fraternus Nuntius 4/2020 >>>