Dostępny jest najnowszy numer biuletynu Fraternus Nuntius, w którym zostały zebrane dokumenty i wiadomości za okres od października do grudnia 2021 r.

W pierwszej części (s. 4-10) można przeczytać okolicznościowe listy ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI: na uroczystość św. Franciszka z Asyżu (s. 4-7), na Światowy Dzień Misyjny, w którym wyraża wdzięczność za posługę misyjną fr. Fernando MAGGIORI (s. 7-8), na Boże Narodzenie 2021 r. (s. 9). Pierwszą część kończy zwięzła kronika działalności ministra generalnego (s. 10).
Na stronach sekretariatu generalnego (s. 11-20) warto zwrócić uwagę na ustanowienie komitetu koordynacyjnego dla obchodów franciszkańskiego osiemsetlecia (s. 16-17), a także na powołanie nowego archiwisty generalnego fr. Domenico CASTIGLIONE (s. 20).
W dziale poświęconym pracy urzędów generalnych (s. 21-44) mowa jest o mianowaniu nowego gwardiana Seraphicum w Rzymie fr. Adama MĄCZKI (s. 25), nowego delegata generalnego ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia fr. Michael LASKY (s. 40) oraz nowego prezesa międzynarodowego Rycerstwa Niepokalanej Miquel Bordas PRÓSZYNSKI (s. 44).
Dalej znajduje się podziękowanie generalnego biura ekonomicznego za wsparcie ekonomiczne świadczone przez różne jurysdykcje na rzecz Zakonu (s. 45).
Najobszerniejszą część biuletynu stanowią wiadomości z federacji (s. 46-117). Podajemy tylko niektóre tytuły: święcenia kapłańskie w Ghanie i Kenii (s. 47-48), święcenia diakonatu w Chorwacji (s. 50-51), 60. rocznica święceń kapłańskich fr. Raymond BORKOWSKI (s. 65), święcenia kapłańskie w Wenezueli (s. 82), święcenia diakonatu i profesja solemna na Filipinach (s. 87-88), profesja solemna w Polsce (Gdańsk) (s. 100), święcenia diakonatu w Rumunii (s. 102).
W omawianym okresie odbyły się kapituły w następujących jurysdykcjach: kapituła zwyczajna prowincji św. Franciszka z Asyżu w Brazylii (s. 118-119), kapituła prowincjalna nadzwyczajna w Kenii (s. 119-120), kapituła kustodialna zwyczajna w Kolumbii (s. 121), kapituła kustodialna zwyczajna w Boliwii (s. 122), kapituła prowincjalna nadzwyczajna w Zambii (s. 123).
Numer zamykają informacje anagraficzne, gdzie podawane są statystyki dotyczące złożonych ślubów czasowych i wieczystych, przyjętych święceń diakonatu i kapłańskich, a także wykaz zmarłych współbraci (s. 124).

Biuro ds. komunikacji

Fraternus Nuntius 4/2021 >>>