W dniu 5 marca 2018 r. zakonnicy rumuńscy posługujący w Niemczech, Austrii i Szwajcarii (16 braci) spotkali się w domu parafialnym w Chieming w Niemczech, aby wraz z fr. Ştefan ACATRINEI, definitorem prowincjalnym z Rumunii, i fr. Lucian HORLESCU, profesorem w Roman (Rumunia), przeżyć braterskie chwile formacji ludzkiej i duchowej.

Dzień rozpoczął się od braterskiego powitania, które skierował fr. Gabriel BUDĂU, prezes stowarzyszenia rumuńskich Braci Mniejszych Konwentualnych w Niemczech. Była to wielka radość i ubogacenie dla wszystkich uczestników, choćby z tego względu, że było to pierwsze spotkanie tego rodzaju.
Po przedstawieniu programu fr. Ştefan ACATRINEI rozpoczął dzień formacyjny. Pierwszą konferencję na temat relacji ludzkich i braterskich z psychologicznego punktu widzenia wygłosił fr. Lucian HORLESCU. Temat został podzielony na trzy części: a) konkretna zależność a uczuciowość, b) niezłomność charakteru, c) brak wolności w relacjach. Druga konferencja, którą podjął fr. Ştefan, miała ten sam temat, ale widziany z perspektywy duchowości franciszkańskiej.
Z kolei miała miejsce braterska wymiana opinii i poglądów w celu głębszego poznania osobistych i wspólnotowych realiów zakonników tam, gdzie mieszkają; pierwsza część odbyła się przed obiadem, a drugą kontynuowano po posiłku.
W południe została odprawiona Msza św., której przewodniczył niemiecki minister prowincjalny fr. Bernhardin SEITHER, a potem odbyła się uroczysta agapa braterska w domu parafialnym w Chieming.
Po południu wszyscy współbracia spotkali się razem w celu podzielenia się swoimi doświadczeniami. We wprowadzeniu fr. Lucian podkreślił wagę dojrzałości uczuciowej w życiu zakonników, aby móc wypełnić swoją misję w winnicy Pańskiej i w jak najwłaściwszy sposób służyć braciom i siostrom, do których zostali posłani.
Na koniec fr. Ştefan podziękował fr. Lucian za osobiste zaangażowanie na rzecz współbraci, którzy z zainteresowaniem wysłuchali jego słów i uznali poruszone zagadnienia za bardzo ważne dla jedności wspólnot.
Spotkanie zakończyło się przechadzką nad jeziorem Chiemsee i wspólną kolacją.

fr. Florin-Cristian FARCAŞ, fr. Sebastian ANTON