Od wielu lat istnieje dobra współpraca między męskimi wspólnotami franciszkańskimi w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, co pozwoliło utworzyć unię zakonników franciszkańskich języka niemieckiego (DEUFRA: „Deutschsprachige Franziskaner”). Raz w roku przełożeni wyżsi gromadzą się na wspólnym posiedzeniu, z których ostatnie miało miejsce w dniach 24-25 listopada 2022 r. w klasztorze kapucynów w Lucernie w Szwajcarii.

Spotkanie miało na celu stworzenie sieci wzajemnych kontaktów i stąd też szczegółowe sprawozdania podawane były z poszczególnych prowincji, kustodii i delegatur. Najważniejsza zmiana dotyczyła tym razem kapucynów z Austrii: ich prowincja została podzielona na trzy delegatury.
Największym wspólnym dziełem DEUFRA jest „Fachstelle Franziskanische Forschung” (FFF), czyli instytut, który regularnie wydaje czasopismo i artykuły naukowe dotyczące badań franciszkańskich. Służy również do łączenia uczelni w sieć. Prowincja św. Elżbiety w Niemczech ze szczególną niecierpliwością oczekuje na planowane w 2023 r. wydanie źródeł o św. Elżbiecie z Turyngii (Węgry). Dzięki tej publikacji wiele źródeł o naszej świętej patronce będzie wreszcie dostępnych w języku niemieckim.
W programie znalazło się, oprócz spotkań, zwiedzanie klasztoru gospodarzy. Zakonnicy mogli podziwiać cenną bibliotekę, ale także powstające nowe mieszkania, które zapewnią środki finansowe na przyszłość.

Fr. Andreas MURK