W poniedziałek 6 lutego 2023 r. odbyło się w Lage doroczne spotkanie delegatury prowincjalnej w Niemczech, należącej do prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk).

Dzięki otwartości i gościnności współbraci z klasztoru w Lage (prowincja św. Elżbiety w Niemczech) spotkanie mogło rozpocząć się już poprzedniego dnia wieczorem wspólną kolacją i rekreacją.
W poniedziałek pierwszym punktem programu była Msza św. razem z lokalną wspólnotą. Posiedzenie rozpoczęło się modlitwą, po czym fr. Krzysztof ROBAK, delegat ministra prowincjalnego w Niemczech, pozdrowił braci i przedstawił porządek obrad. W obliczu zbliżającego się zamknięcia klasztoru w Gelsenkirchen, co ma nastąpić 16 kwietnia 2023 r., po raz kolejny podjęto temat otwarcia nowej obecności na terenie Niemiec. Ponadto wymieniono się spostrzeżeniami i doświadczeniami z życia i pracy w niemieckich diecezjach.
Ekonom delegatury fr. Ireneusz WOJTKO ukazał sytuację finansową delegatury i stowarzyszenia „Minoriten Maximilian Kolbe”. Z kolei minister prowincjalny fr. Wojciech KULIG podziękował wszystkim obecnym za ich posługę duszpasterską, wkład finansowy do budżetu prowincji oraz zobrazował kolejne projekty i poprosił o ich finansowe wsparcie. Postanowiono wspomóc również w tym roku misje i fundusz solidarnościowy Zakonu.
Po obiedzie fr. Bernhardin SEITHER, gwardian klasztoru w Lage, oprowadził uczestników po sanktuarium Krzyża Świętego, przy którym posługują nasi współbracia. Tym miłym akcentem zakończono spotkanie i wrócono do swoich klasztorów.

Fr. Krzysztof ROBAK