W uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia 2021 r., prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej DUDA złożył wizytę w Niepokalanowie, klasztorze założonym przez św. Maksymiliana Marię Kolbego w 1927 r.

Prezydent przybył do klasztoru o godz. 18.35 i w towarzystwie wikariusza prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Warszawie (Polska) fr. Mirosława BARTOSA oraz gwardiana Niepokalanowa fr. Mariusza SŁOWIKA udał się najpierw do kaplicy wieczystej adoracji „Gwiazda Niepokalanej”, będącej światowym centrum modlitwy o pokój (cf. https://www.ofmconv.net/pl/mondo-le-12-stelle-nella-corona-di-maria/), a potem do bazyliki Matki Bożej Niepokalanej Wszechposredniczki Łask. Następnie nawiedził sanktuarium św. Maksymiliana Kolbego, czyli pierwszą i najstarszą kaplicę Niepokalanowa, pamiętającą czasy założyciela. Z kolei w celi zakonnej, w której o. Kolbe został aresztowany przez niemieckie gestapo w 1941 r., zostawił wpis w księdze pamiątkowej. Na ręce gwardiana klasztoru przekazał obraz Matki Bożej Zwycięskiej, zaś w darze otrzymał album o Niepokalanowie i książkowe wydanie „Pism” św. Maksymiliana Marii Kolbego. Spotkał się też z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, złożoną z braci zakonnych i powstałą w 1931 r. Zwiedził również muzeum strażackie, gdzie zgromadzono eksponaty i pamiątki związane z działalnością strażaków niepokalanowskich, oraz muzeum papieskie, przechowujące kilka samochodow, z których korzystał św. Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do Polski. Wizytę zakończył o godz. 20.
Oto pamiątkowy wpis, jaki prezydent Andrzej DUDA pozostawił wspólnocie zakonnej w Niepokalanowie: „W szczególnym czasie narodowych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, w 80. rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego, dziękuję za wspólną modlitwę i możliwość duchowej refleksji podczas odwiedzin w niepokalanowskim sanktuarium, gdzie św. Maksymilian pełnił swoją posługę. Jego postać i najwyższa ofiara z własnego życia stanowią wielkie świadectwo chrześcijańskiej miłości i solidarności oraz poruszający symbol polskiej martyrologii w latach II wojny światowej. Przekazuję najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa ojcu wikariuszowi, ojcu gwardianowi oraz całej wspólnocie braci mniejszych konwentualnych w Niepokalanowie i serdecznie życzę, aby za wzorem św. Maksymiliana przyczyniali się bracia do kultywowania w naszym społeczeństwie fundamentalnych wartości, budowania więzi między ludźmi i umacniania narodowej wspólnoty. Niech dobry Bóg wspiera wszelkie starania, dzięki którym Niepokalanów promieniuje na całą Polskę przesłaniem miłości bliźniego”.

Biuro ds. Komunikacji
Fot. fr. Mieczysław Wojtak