W dniu 2 lutego 2021 r. prowincja św. Elżbiety w Niemczech otworzyła nowy klasztor w Lage koło Rieste. W niedzielę 7 lutego bp Franz-Josef BODE, ordynariusz diecezji Osnabrück, miał przewodniczyć Mszy św. z okazji przekazania klasztoru franciszkanom, ale gwałtowna burza z wiatrem i śniegiem nawiedziła północne Niemcy i jego udział został odwołany.

Minister prowincjalny fr. Andreas MURK, zastępując głównego celebransa, wyraził wdzięczność kilku braciom, którzy mimo burzy już dzień wcześniej dotarli tu z Würzburga, Schwarzenbergu i Gelsenkirchen.
W swojej homilii podjął refleksję nad krótkim zdaniem z dzisiejszej Ewangelii, gdzie Jezus – po uzdrowieniu licznych chorych – mówi do swoich uczniów: „Pójdźmy gdzie indziej…” (Mk 1, 38). Prowincja wraz z innymi jurysdykcjami odważyła się na ten krok i po ponad 60 latach od ostatniego podobnego wydarzenia otworzyła nowy klasztor w północnych Niemczech. Ważne jest zewnętrzne rozpoczęcie dzieła, ale równie ważne jest zapoczątkowanie dzieła wewnętrznego: „Musimy pójść jeszcze dalej, aby życie mogło rozkwitać! Jako bracia św. Franciszka nie możemy zamykać się w sobie i czuć się zadowolonymi, ale przede wszystkim powinniśmy zawsze stawiać czoła wyzwaniom chwili”. Fr. Andreas dodał, że taką postawą cechowali się bracia, którzy 800 lat temu, w 1221 r., przybyli do Niemiec.
Osnabrück to jedna z niemieckich diecezji, gdzie życie zakonne jest wysoko cenione. Dla biskupa ważne jest, aby zakonnicy ożywili to tradycyjne miejsce duchowości. Z tego względu należy wznowić pielgrzymkę do „Krzyża z Lage”, a ponadto bracia będą pracować w parafiach. Główną posługą będzie sakrament spowiedzi i opieka duszpasterska. Poza tym w klasztorze dostępnych jest sześć pokoi gościnnych i dwa apartamenty letnie, gdzie zainteresowane osoby będą mogły spędzić wakacje lub odbyć rekolekcje czy dni skupienia.
W ostatnich miesiącach w klasztorze, który wcześniej zamieszkiwały siostry dominikanki, przeprowadzono prace remontowe, aby bracia czuli się jak u siebie w domu. Fr. Andreas położył 400 metrów kwadratowych nowej posadzki, wikariusz prowincji fr. Mateusz KOTYŁO wraz z trzema wolontariuszami pomalował prawie 900 metrów kwadratowych ścian, a sekretarz prowincji fr. Konrad SCHLATTMANN zaangażował się w końcowe sprzątanie. Wykonanie tych prac nie miało na celu tylko zaoszczędzenie pieniędzy, ale również jasne pokazanie, że w pięknym budynku bracia nie chcą prowadzić ekskluzywnego i odizolowanego życia, ale chcą włączać się w codzienne ludzkie problemy.
Fr. Andreas wyraził też wdzięczność za to, że inne prowincje wspierają nowy projekt poprzez solidarność personalną. Opiera się to na długiej międzynarodowej współpracy w Niemczech. Od dziesięcioleci szczególnie dobra współpraca istnieje z braćmi z trzech polskich prowincji. Zakonnik z prowincji krakowskiej jest obecnie wikariuszem prowincjalnym, a zakonnik z prowincji gdańskiej jest gwardianem największego klasztoru prowincji w Würzburgu.
Gwardianem nowego klasztoru w Lage jest fr. Bernhardin M. SEITHER z prowincji niemieckiej. Zamieszkają tu jeszcze trzej inni współbracia: fr. Jesmond PANAPPARAMBIL z Indii już się przeprowadził, fr. Iosif-Mihai SABĂU z Rumunii uczy się języka niemieckiego w Würzburgu, a fr. Richard Francis CHIMFWEMBE z Zambii oczekuje na wizę wjazdową do Niemiec.
Z okazji otwarcia klasztoru wydano niewielką publikację pamiątkową, którą można znaleźć pod następującym linkiem:
https://indd.adobe.com/view/b9b3f6ee-518a-4ef5-aa6f-b136ec56d0a4?fbclid=IwAR36VKqW1xAJplFfp-71Fwb5ATLIXRXh3ziAw7JtduEeLV5Jdhv-mM75bN8
Życzymy współbraciom z międzynarodowej wspólnoty w Lage wielu owoców Ducha Bożego w ich posłudze, a także odwagi i otwartości w dawaniu świadectwa Dobrej Nowiny w tym szczególnym momencie historii.

Komunikat prasowy prowincji św. Elżbiety