Parafia św. Franciszka z Asyżu w Elmina, prowadzona przez naszego współbrata fr. Martino CORAZZIN, kończy projekt budowy 42 domków (36 w Simiw i 6 w Ntranoa) dla rodzin, które straciły wszystko z powodu powodzi, jaka miała miejsce w czerwcu 2022 r.

Dzięki pomocy „Caritas Antoniana” z Padwy i współpracy innych organizacji humanitarnych wiele rodzin powróci do posiadania małego domku (dwa pokoje i weranda) zaledwie po około roku od powodzi, która spowodowała rozległe zniszczenia w wiosce Simiw i otaczającym ją regionie.
Sołtys wsi Simiw jest bardzo wdzięczny za to, co współbracia uczynili dla ludności, podobnie jak ogół mieszkańców, ponieważ tak wiele nadziei i radości wniesiono do ich serc i wszyscy zostali wzmocnieni w wierze.
Projekty nawiązujące do praktykowania miłosierdzia i solidarności mówią głośniej niż wiele słów, gdyż są Ewangelią nie tylko głoszoną słowami, ale wprowadzaną w życie gestami i dziełami miłosierdzia.

Redakcja