W piątek 14 stycznia 2022 r. profesi solemni z kustodii prowincjalnej św. Antoniego z Padwy w Ghanie spotkali się w Elmina (Ghana) na dorocznym spotkaniu braterskim. Udział wziął również fr. Anthony Bezo KUTIERO, asystent generalny AFCOF (African Federation of Conventual Franciscans).

Uczestnicy przybyli z Sunyani, Takoradi, Saltpond i Akry. Spotkanie miało na celu omówienie radości i wyzwań, jakie zakonnicy przeżywają w różnych klasztorach i posługach apostolskich. Bracia wzięli też udział w zabawach i grach, takich jak tombola.
Wikariusz kustodialny fr. Eugenio ANTWI BOASIAKO podziękował wszystkim braciom za współpracę w ciągu 2021 r. i zachęcił ich do nieustającej wspólnej pracy. Przypomniał zarazem, że każdy współbrat powinien dobrze przygotować się do najbliższej kapituły kustodialnej zwyczajnej, która odbędzie się w lipcu 2022 r. Na koniec modlił się o owocny nowo rozpoczęty rok dla całej wspólnoty braterskiej.

Fr. Pius Kofi ASARE, sekretarz kustodialny