12 maja 2022 r. w kościele św. Franciszka z Asyżu w Awoshie-Anyaa bp Anthony ADANUTY, emerytowany ordynariusz diecezji Keta-Akatsi, udzielił święceń diakonatu czterem współbraciom z kustodii prowincjalnej św. Antoniego z Padwy w Ghanie.

Nowymi diakonami zostali: fr. Leonard CUDJOE, fr. Louis Etsey NANEWODO, fr. Felix Nana Kwame AGYAPONG i fr. Edward Kutin MENSAH. Witając biskupa, wikariusz kustodii fr. Eugene ANTWI-BOASIAKO wyraził wdzięczność za przyjęcie zaproszenia do udzielenia święceń czterem braciom.
W wygłoszonej homilii bp ADANUTY wezwał braci, aby wytrwale głosili Ewangelię, zwłaszcza poprzez swój styl życia. Następnie przypomniał, że powołanie do służby w diakonacie można porównać do człowieka, który siada na krzywej gałęzi, aby ją wyprostować. Bóg powołał diakonów jako narzędzia do przekazywania łaski swojemu ludowi. Z tego względu muszą oni pełnić posługę z pokorą.
W uroczystości uczestniczyli współbracia, kapłani i zakonnicy oraz parafianie z kościoła św. Franciszka z Asyżu.
Z kolei 21 maja 2022 r. fr. Jonathan MUTUO i fr. Sylvester Eugene KOOMSON zostali wyświęceni na diakonów w Padwie przez naszego współbrata abp. Gianfranco Agostino GARDIN. W liturgii wzięli udział minister prowincjalny prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne) fr. Roberto BRANDINELLI i wikariusz kustodii fr. Eugene ANTWI-BOASIAKO.

Fr. Pius Kofi ASARE, sekretarz kustodii