W piątek 22 kwietnia 2022 r., zgodnie z życzeniem papieża Franciszka zawartym w jego encyklice Laudato si’, jest obchodzony Dzień Ziemi.

Aby pomóc wszystkim współbraciom modlić się z tej okazji i dla dobra naszego „wspólnego domu”, fr. Nicola ROMEO z prowincji Matki Bożej Anielskiej w USA zaproponował dodanie do modlitwy jutrzni i nieszporów wezwań opartych na papieskiej encyklice.
W ciągu tygodnia modlitwy są kierowane do Ojca, Syna i Ducha Świętego, a w sobotę do Maryi Niepokalanej.

Wezwania modlitewne są dostępne w czterech językach Zakonu:

https://franciscanvoice.org/resources/

„Kiedy zdajemy sobie sprawę z odblasku Boga we wszystkim, co istnieje, to serce odczuwa pragnienie, aby wielbić Pana za wszystkie Jego stworzenia i wraz z nimi…” (Laudato si’, nr 87).

Fr. Michael LASKY,
delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia