List: przesłanie dla naszej ziemi

W święto św. Franciszka, po porannej Mszy św. w bazylice dolnej w Asyżu, poszedłem odmówić modlitwę przy grobie. Było pełno pielgrzymów i było słychać głosy braci śpiewających Salve Sancte Pater: „Virtutis speculum, recti via…” Tyś cnót zwierciadło, droga prawa.

Kiedy skończył się śpiew pieśni, udałem się na przystanek autobusowy, pojechałem na dworzec kolejowy, a potem porannym pociągiem powróciłem do Rzymu. Zostałem zaproszony do Watykanu na premierę nowego filmu pt. List: przesłanie dla naszej ziemi o encyklice papieża Franciszka Laudato si’. Film jest virtutis speculum… cnót zwierciadłem, gdyż przeobraża proroczy dokument w opowieść, nadając ludzką twarz statystykom.
Patrząc w zwierciadło ubogich, młodych, ludów tubylczych i dzikiej fauny, List opowiada interaktywną historię, nie tylko ”recti via…”, drogę prawą… poprzez cztery połączone ze sobą sposoby bycia, które mogą doprowadzić nas wszystkich do znalezienia lepszych sposobów zadbania o nasz wspólny dom.
Dokument jest już dostępny w serwisie YouTube, aby jak najwięcej osób miało do niego dostęp, bez ponoszenia żadnych kosztów. Aby pobrać darmową wersję filmu oraz materiały studyjne dla szkół, wystarczy zarejestrować się w celu zorganizowania pokazu.
Premiera filmu w Watykanie została specjalnie zaplanowana na 4 października 2022 r., zbiegając się z wydarzeniem mającym miejsce w pierwszej części dnia, kiedy Stolica Apostolska oficjalnie przystąpiła do przyjętej w 1992 r. ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu oraz do podpisanego w 2015 r. porozumienia paryskiego. W swoim wystąpieniu kard. Pietro PAROLIN zaznaczył, że oba momenty były inspirowane życiem i duchowością św. Franciszka z Asyżu.
Wracając po tym wydarzeniu do domu, nucąc Salve Sancte Pater, myślałem o tym, że oto Franciszek przeszedł od swojego grobu do YouTube jako „communis domus lux, forma minorum…”, światło naszego wspólnego domu i wzór dla wszystkich braci i sióstr mniejszych.

Fr. Michael LASKY