W dniach od 31 maja do 4 czerwca 2022 r. franciszkanie po raz drugi udali się na Górę Athos (Grecja), uważaną za „serce prawosławia”, gdzie od ponad tysiąca lat monastery, skity i kaliwii na całym półwyspie stanowią duchowe ośrodki pulsującego i prawdziwie mistycznego poszukiwania Boga.

Pierwsza wizyta została zorganizowana przez międzynarodowe franciszkańskie centrum dialogu w Asyżu w 2013 r. i była wspaniałym momentem braterstwa i przyjaźni między mnichami z Athos i naszymi współbraćmi.
Z kolei druga wizyta odbyła się na zaproszenie mnichów z monasteru w Mylopotamos i miejscowych władz cywilnych. Głównym motywem było, aby 1 czerwca w Ouranoupoli (brama Góry Athos) uczcić pamięć mnicha Epifaniosa, który po pięcioletniej walce z rakiem zmarł w 2020 r. w wieku 64 lat. O. Epifanios był charyzmatyczną postacią i utalentowanym kucharzem. To właśnie on wydobył kuchnię monasterską z nieprzekraczalnych dla większości ludzi granic Góry Athos i rozsławił ją na całym świecie. Był autorem kilku książek, m.in. Kuchnia z Góry Athos, którą po pierwszym spotkaniu z mnichem Epifaniosem w 2013 r. bracia przetłumaczyli, zredagowali, a następnie opublikowali w wydawnictwie franciszkańskim w Asyżu.
W wizycie wzięli udział: fr. Silvestro BEJAN, odpowiedzialny za ekumenizm i dialog międzyreligijny w klasztorze świętych Dwunastu Apostołów w Rzymie, fr. Lucian ABALINTOAIEI, delegat ds. dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego w kustodii prowincjalnej Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej, oraz przyjaciel Ioannis CHRYSAFIS, dziennikarz grecki.
We wszystkich odwiedzonych monasterach (monastery w stolicy Karyes, Iviron, Filotheou, Karakallou Simonopetra, monaster w Mylopotamos itd.) mnisi przyjęli braci w atmosferze prawdziwego chrześcijańskiego braterstwa, okazując wspaniałą wielkoduszność i gościnność. W trakcie pobytu odbyło się wiele ciekawych rozmów z różnymi igumenami i mnichami. Nie sposób nie wspomnieć o mnichu Nektariuszu z monasteru w Karakallou, mnichach Joachimie i Leoncjuszu z monasteru w Mylopotamos, którzy gościli obu braci, o mnichu Makariuszu, a przede wszystkim o przyjacielu, mnichu Justynie z monasteru w Simonopetra, uważanego za mędrca i historyczną pamięć monasteru.
Podczas pielgrzymki obaj współbracia modlili się razem z mnichami, wspólnie spożywali posiłki i dużo rozmawiali o duchowości monastycznej na Górze Athos i o duchowości franciszkańskiej. Wspólne dziedzictwo duchowe ukazało się z pewnymi różnicami, ale także z wieloma podobieństwami. Istnieją prawdziwe punkty zbieżne między Regułą św. Franciszka z Asyżu a Regułą ojca monastycyzmu wschodniego św. Bazylego. Święty z Asyżu jest kontynuatorem życia duchowego swoich czasów, silnie przesiąkniętego tradycjami Kościoła bizantyjskiego. Dlatego relacja między świętymi tych dwóch tradycji prowadzi do odkrycia wielu podobieństw, które dotykają rzeczywistości korzenia własnej wiary.
Podjęto również wysiłki, aby po raz kolejny uaktywnić formy współpracy i przyjaźni między braćmi a mnichami z Góry Athos. Dzięki tej drugiej wizycie został zrobiony kolejny mały krok w poszukiwaniu duchowych więzi i wzajemnej otwartości, bo przecież wszyscy szukamy Boga.

Fr. Silvestro BEJAN