16 września 2023 r. ministrowie generalni pierwszego Zakonu franciszkańskiego, fr. Massimo FUSARELLI OFM, fr. Roberto GENUIN OFMCap i fr. Carlos A. TROVARELLI OFMConv, spotkali się w Asyżu na „Dziedzińcu Franciszka” (Cortile di Francesco), na historycznym wydarzeniu, które prawdopodobnie naznaczy franciszkańską debatę w najbliższej przyszłości. W 800 lat po zatwierdzeniu wrócono do refleksji nad Regułą zatwierdzoną św. Franciszka z Asyżu.

W dyskusji wzięli także udział prof. Maria Pia ALBERZONI, która zajęła się tematami pracy i normatywności Reguły z historycznego punktu widzenia, oraz poeta Davide RONDONI, który dogłębnie ukazał estetyczne spojrzenie na relację między mężczyzną i kobietą oraz na misję franciszkanów odnoszącą się do braterstwa w dzisiejszym świecie. Spotkanie prowadził kustosz Świętego Konwentu w Asyżu fr. Marco MORONI.
„Mówić o Regule św. Franciszka i pracy braci dzisiaj – powiedział fr. Carlos TROVARELLI – to mieć nadzieję i tak działać, aby styl życia braci był dobrą nowiną dla świata”.
„Kiedy mówimy o braterstwie – podsumował – nie możemy rościć sobie pretensji do panowania nad innymi, ale raczej jesteśmy wezwani do rozwijania wspaniałego, czułego i delikatnego człowieczeństwa, potrafiącego uchwycić tajemnicę każdego życia: jest to całkowite uczłowieczenie w relacjach między ludźmi, którzy są mężczyznami i kobietami”.

Redakcja czasopisma „San Francesco”