Ukazał się kolejny tom nowego wydania „Źródeł Kolbiańskich” w języku włoskim. Publikacja zawiera „Listy” naszego świętego.

„Listów św. Maksymiliana jest 1035 (w wydaniu z 1997 r. było ich 1028). Zaczynają się i kończą listem zaadresowanym do swojej matki Marii Kolbe. Pierwszy z nich nosi datę 28 grudnia 1912 r., w którym jako młody brat student seminarium duchownego Braci Mniejszych Konwentualnych przyszły święty opisuje, jak przeżywa czas formacji i zawiadamia o wyjeździe do kolegium międzynarodowego w Rzymie. Ostatni list został napisany w Oświęcimiu, 15 czerwca 1941 r., krótko przed śmiercią” (ze wstępu do pierwszego tomu, s. 7).
Obecny tom został podzielony na trzy sekcje:
– Listy od 28 grudnia 1912 r. do 1 lutego 1930 r.
– Listy od 27 lutego 1930 r. do 18 czerwca 1936 r.
– Listy od 7 lipca 1936 r. do 15 czerwca 1941 r.
Książka została wydana przez Edizioni Messaggero Padova pod redakcją czterech współbraci: fr. Raffaele DI MURO, fr. Emil KUMKA, fr. Tomasz SZYMCZAK, fr. Roman WADACH. Oprócz „Listów” św. Maksymiliana nowy tom zawiera dwa krótkie wstępy (ogólny i do obecnego tomu) oraz chronologię życia męczennika.
W przyszłym roku powinien ukazać się trzeci i ostatni tom „Źródeł Kolbiańskich”, w którym znajdą się konferencje św. Maksymiliana, wybrane dokumenty z procesów beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego oraz indeksy do trzech tomów.

Fr. Emil KUMKA OFMConv
Za: www.franciszkanie.pl