13 lipca 2021 r., w międzynarodowym kolegium św. Wawrzyńca z Brindisi w Rzymie, kard. João BRAZ DE AVIZ, prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, wyznaczony przez papieża Franciszka jako delegat do przewodniczenia wyborowi ministra generalnego na kapitule generalnej Zakonu Braci Mniejszych w 2021 r., ogłosił, że fr. Massimo FUSARELLI został wybrany nowym ministrem generalnym na najbliższe sześciolecie (2021-2027).

Fr. Massimo FUSARELLI urodził się 30 marca 1963 r. w Rzymie. Śluby czasowe złożył 30 lipca 1983 r., a śluby wieczyste 8 stycznia 1989 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 września 1989 r.
Był definitorem prowincjalnym, promotorem duszpasterstwa powołaniowego i odpowiedzialnym za formację ustawiczną. Był kilkakrotnie gwardianem, sekretarzem generalnym ds. formacji i studiów w latach 2003-2009, wizytatorem generalnym prowincji neapolitańskiej, a następnie procesu zjednoczenia prowincji północnych Włoch. Dotychczas był ministrem prowincji św. Bonawentury (Lacjum i Abruzja), a także gwardianem i proboszczem w parafii św. Franciszka „a Ripa” w Rzymie.
Ze strony Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych zapewniamy o naszej modlitwie i składamy najserdeczniejsze życzenia owocnej posługi dla Zakonu Braci Mniejszych i dla Kościoła.

Biuro ds. komunikacji
Za: https://ofmcapgen2021.org