W dniach 4-8 października 2017 roku w sanktuarium franciszkańskim w Alwernii, ministrowie generalni Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego oraz Trzeciego Zakonu Regularnego (TOR): fr. Michael A. PERRY OFM, fr. Mauro JÖHRI OFMCap, fr. Marco TASCA OFMConv, fr. Nicholas POLICHNOWSKI TOR, wraz z Definitorami generalnymi czterech gałęzi franciszkańskich zgromadzili się na wspólnych rekolekcjach.

Już kilka lat temu definitorzy czterech gałęzi franciszkańskich przeżywali wspólnie podobne rekolekcje: czas łaski, słuchania słowa Bożego i modlitwy.
Tegoroczne dni skupienia zostały pomyślane także jako jeden z elementów wspólnej drogi przygotowań do upamiętnienia okrągłej rocznicy spotkania św. Franciszka z Sułtanem (w 2019 roku będziemy świętować 800-lecie tego wydarzenia). Z tego względu rozważania rekolekcjonistów skupione były na temacie dialogu, różnorodności, odmienności i przyjaźni.
Pierwsze dni rekolekcji dla franciszkańskich zakonników poprowadził biskup Oran (Algeria) Jean-Paul VESCO OP. Mówił on na temat dialogu i przyjaźni.
Konferencja w ostatnim dniu rekolekcji została wygłoszona przez prof. Shahrzad Houshmand ZADEH, teolog muzułmańską, która wyjaśniła niektóre kwestie związane z dialogiem chrześcijan i muzułmanów, najwięcej czasu poświęcając kwestiom dogmatycznym i duchowym.
Bracia definitorzy wyjechali z Alwernii odmienieni i poruszeni przede wszystkim rozważaniami rekolekcjonistów, ale też wspaniałą gościnnością zaofiarowaną przez braci, którzy pracują i mieszkają przy sanktuarium.

Biuro prasowe OFM