Instytut Studiów Franciszkańskich w Krakowie opublikował „Księgę stanu rycerskiego” Rajmunda LULLA. Dzieło ukazało się jako drugi tom w serii „Autorzy franciszkańscy”.

Jest to pierwszy polski przekład XIII-wiecznego kodeksu rycerskiego wraz z obszernym komentarzem wprowadzającym w kulturę dawnych czasów. Tło historyczne stanowi pogranicze chrześcijańskiej Europy z muzułmańskim Wschodem. Protagonistą jest stary rycerz, który uczy młodego giermka, czym jest honor, mądrość i prawda.
„Księga stanu rycerskiego” powstała w latach 1274-1276. Zamiarem autora było skodyfikowanie zasad rycerskich, gdyż lojalność w połączeniu ze zdrowym rozsądkiem, wiarą, wykształceniem i umiejętnościami wojennymi mogła być kluczem do zwycięstwa chrześcijaństwa w Ziemi Świętej oraz podczas rekonkwisty.
Rajmund LULL (1232-1316) – tercjarz franciszkański pochodzący z Palmy na Majorce (Hiszpania), medyk, prawnik, filozof, poeta, pisarz, twórca przysłów, logik, teolog, autor podręcznika do nawigacji, astrolog, matematyk i misjonarz. Wiele jego przemyśleń i wniosków – zawartych w ponad 250 dziełach – znalazło zainteresowanie dopiero po wiekach, stając się inspiracją do nowych odkryć i rozwiązań na różnych polach działalności ludzkiej.
Instytut Studiów Franciszkańskich w Krakowie został założony w 1998 r. przez Konferencję Prowincjałów Franciszkańskich, którą tworzą przełożeni wyżsi 10 polskich prowincji franciszkańskich (Braci Mniejszych, Braci Mniejszych Konwentualnych i Braci Mniejszych Kapucynów). Promuje kulturę franciszkańską poprzez działalność edukacyjną, naukową i wydawniczą. Prowadzi też regularne zajęcia dla osób świeckich i zakonnych. Więcej informacji na stronie internetowej: www.isf.edu.pl .

Biuro ds. komunikacji
Za: http://www.isf.edu.pl