Od lata 2022 r. w szkole grafologii w Seraphicum będzie prowadzony trzyletni kurs letni „Grafologia w formacji i duszpasterstwie”.

Grafologia, poprzez analizę pisma ręcznego, pozwala przeprowadzić dokładne i precyzyjne zbadanie osobowości piszącego, co ma na celu wniesienie istotnego wkładu w jego ludzki rozwój. Analiza grafologiczna pisma ręcznego jest bardzo cenna w dziedzinie formacji do życia konsekrowanego i kapłaństwa, a także przydatna w procesach kanonizacyjnych, by prześledzić osobowość i cechy charakterystyczne sług Bożych, którzy żyli w przeszłości lub których dynamizm postępowania nie jest jasny. W gruncie rzeczy grafologia ma zastosowanie do całego świata kościelnego.
Wykłady będą odbywać się pod koniec czerwca 2022 r. (od 24 czerwca do 7 lipca) oraz pod koniec sierpnia 2022 r. (od 18 do 31 sierpnia) i będą trwać 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku (łącznie 120 godzin). Na zakończenie trzyletniego kursu uczestnicy otrzymają dyplom, który kwalifikuje ich do pracy w formacji (początkowej i ustawicznej), przy sprawach związanych z procesami kanonizacyjnymi, a także przy kwestiach parafialnych i innych działaniach duszpasterskich (grupy, ruchy). Zajęcia będą odbywać się na miejscu w Seraphicum lub online.

Oto tematyka kursu:
Elementy grafologii ogólnej
Ćwiczenia praktyczne
Psychologia religii i życia duszpasterskiego
Psychologia: dynamizm życia wspólnotowego w grupie
Grafologia i świętość
Metoda Morettiego i historia grafologii
Antropologia franciszkańska
Grafologia pedagogiczna
Grafologia życia chrześcijańskiego (wady i cnoty)

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: grafologia@seraphicum.org

Fr. Raffaele DI MURO