Wspólnota klasztoru świętych Dwunastu Apostołów w Rzymie wzięła udział w czterech dniach skupienia (12 listopada i 17 grudnia 2022 r., 4 marca i 6 maja 2023 r.), podczas których rozważano niektóre zagadnienia poruszone w Regule zatwierdzonej: śluby zakonne, wcielenie Jezusa, pokuta i pojednanie, praca.

Na przeprowadzenie dni skupienia wybrano miejsca znaczące ze względu na historię i kult: katakumby św. Sebastiana na via Appia Antica w Rzymie, sanktuaria franciszkańskie w dolinie Rieti, bazylikę św. Jana na Lateranie w Rzymie, gdzie przed 800 laty została zatwierdzona Reguła, rzymskie sanktuarium maryjne dedykowane Miłości Bożej. Organizacją i głoszeniem konferencji zajął się prokurator generalny fr. Maurizio DI PAOLO, który w celu ułatwienia medytacji przygotował odpowiednie materiały z tekstami biblijnymi i franciszkańskimi oraz związane z nimi komentarze i pytania. Poza sferą duchową został odzwierciedlony również wymiar braterstwa i kultury: każde spotkanie rozpoczynało się od zwiedzania sanktuarium, a kończyło wspólnym posiłkiem. Na podkreślenie zasługuje szczodre przyjęcie przez braci mniejszych z klasztoru św. Sebastiana i z Poggio Bustone. Ze względu na wyjazdy służbowe i inne obowiązki w dniach skupienia uczestniczyła jedna trzecia lub jedna czwarta członków wspólnoty.

Fr. Maurizio DI PAOLO